جستجو مطالب

سایر تجهیزات تصفیه آب

سوابق کاری / تصاویر پروژه ها

رزومه مدیرعامل و کارکنان

استخدام در شرکت ابنیه پایدار سبز

شما اینجا هستید: برگ نخستاستانداردهای آب و فاضلاب

استانداردهای آب، استانداردهای فاضلاب، استانداردهای محیط زیست، استانداردهای انرژی، استانداردهای آب و فاضلاب، استانداردهای آب آشامیدنی، استانداردهای تخلیه به محیط زیست

استانداردهای آب

 

استانداردهای فاضلاب

استانداردهای خاک

 

استانداردهای آزمایشات آب و فاضلاب

استانداردهای آلودگی هوا و هوای پاک

 

سایر استانداردهای محیط زیستی

استانداردهای مربوط به کیفیت آب استخر

 

استانداردهای مربوط به استخر شنا

دانلود لیست استانداردهای انگلیسی (BE SN) در خصوص مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه خانه های آب شرب ( شامل آنتراسیت، سیلیس، باریت، کربن اکتیو، گارنت، بنتونیت، آلومینهای فعال، گراول، شن، گرین سند(شن سبز) و...)

استانداردهای آب

1- دانلود استاندارد آب شماره 1053، آب آشامیدنی- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی (تجدیدنظر پنجم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1388)


2- دانلود استاندارد کیفیت آب آشامیدنی | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه (116-3) سال 1371)


3- دانلود استاندارد مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (3-117) سال 1371)


4- دانلود استاندارد مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (3-118) سال 1371)


5- دانلود استاندارد ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (3-121) سال 1371)


6- دانلود استاندارد ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهری | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (3-129) سال 1372)


7- دانلود استاندارد گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (3-130) سال 1372)


8- دانلود استاندارد راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تأسیسات | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (3-133) سال 1374)


9- دانلود استاندارد مربوط به نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزرات نیرو (نشریه شماره (134) سال 1374)


10- دانلود راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزارت نیرو (نشریه شماره (137) سال 1374)


11- دانلود مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری | مصوب سازمان برنامه و برودجه (نشریه شماره (163) سال 1376)


12- دانلود راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب | مصوب سازمان برنامه و بودجه (نشریه شماره (177) سال 1377)


13- دانلود راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی | مصوب سازمان برنامه و بودجه – وزارت نیرو (نشریه شماره (179) سال 1377)


14- دانلود استاندارد آب آشامیدنی | ویژگی های میکروبیولوژی (شماره استاندارد 1011) (شهریور سال 1386)


15- دانلود استاندارد کیفیت آب آشامیدنی به زبان انگلیسی | WHO Guidelines for Drinking-water Quality - (سازمان جهانی سلامتی) (سال 2008)


16- دانلود استاندارد کیفیت آبهای ایران | به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و ماده 188 قانون برنامه پنجم سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی، دفتر آب و خاک، (بهمن ماه 1392)


17- دانلود راهنمای محاسبه شاخص کیفیت منابع آب ایران | به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی، دفتر آب و خاک، (بهمن ماه 1392)


18- دانلود راهنمای شناخت و بررسی عوامل مؤثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن | مصوب وزارت نیرو – معاونت امور آب و آبفا (نشریه شماره 308- الف)  (فروردین سال 1389)


19- دانلود دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت نیرو (نشریه شماره 318) (سال 1384)


20- دانلود فهرست خدمات طرح های آبرسانی «مراحل طراحی پایه و طراحی تفصیلی» | استاندارد صنعت آب و آبفا، مصوب وزارت نیرو (نشریه شماره 324-الف) (اردیبهشت سال 1389)


21- دانلود فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی | مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – وزارت نیرو (نشریه شماره 435) (سال 1388)


22- دانلود راهنمای طبقه بندی کیفیت آب خام، پساب ها و آب های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی | مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – وزارت نیرو (نشریه شماره 462) (سال 1387)


23- دانلود راهنمای تلمبه خانه های آب | مصوب معاونت نظارت راهبردی– وزارت نیرو (نشریه شماره 470) (سال 1388)


24- دانلود دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تأسیسات آبرسانی شهری | مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – وزارت نیرو (نشریه شماره 517) (سال 1388)


25- دانلود راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها | مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – وزارت نیرو (نشریه شماره (529) سال 1389)


26- دانلود استاندارد آب 6273، آب – راهنمایی استفاده مجدد از آب در واحدهای تولید مواد غذایی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (بهمن 1380)


27- دانلود استاندارد آب 6305، آب – آیین کار بهداشتی آب های آشامیدنی بسته بندی شده (به غیر از آب معدنی) (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (تیرماه 1381)


28- دانلود فایل کامل استاندارد آب 1-6314 و 2-6314 و 3-6314، پلاستیک ها- سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپلین – قسمت اول: اصول کلی، قسمت دوم لوله ها – ویژگی ها، قسمت سوم: اتصالات – ویژگی ها (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1386)


29- دانلود استاندارد آب 6694، آب آشامیدنی بسته بندی شده – ویژگی ها (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1389)


30- دانلود استاندارد آب شماره 1-7171، کیفیت آب – قابلیت مصرف محصولات غیرفلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب – بخش اول: ویژگی ها (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1382)


31- دانلود استاندارد آب شماره 1-2-7171، آب - قابلیت مصرف محصولات غیرفلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تأثیر آنها بر کیفیت آب – قسمت دوم: روش های آزمون – بخش 2-1: آزمونه ها (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (سال 1387)


32- دانلود استاندارد آب شماره 1-2-2-7171، آب – قابلیت مصرف محصولات غیرفلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تأثیر آنها بر کیفیت آب – قسمت دوم: روش های آزمون – بخش 2-2: بو و طعم آب – بخش 2-2-1: کلیات روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1387)


33- دانلود استاندارد آب شماره 2-2-2-7171، آب – قابلیت مصرف محصولات غیرفلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب – قسمت دوم: روش های آزمون – بخش 2-2: بو و طعم آب – بخش 2-2-2: روش آزمون بو و طعمی که توسط شیلنگ ها و لوله های لایه وارد آب می شود (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (سال 1387)


34- دانلود استاندارد آب شماره 3-2-2-7171، آب قابلیت مصرف محصولات غیرفلزی در تماس با آب مصرفی انسان باتوجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب – قسمت دوم: روشهاي آزمون- بخش :  2 -2 بو و طعم آب- بخش - 3 : 2 -2روش آزمون بو و طعمي كه توسط ها شيلنگ وارد آب انتقالي براي تهيه غذا و نوشيدني ميشود (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (سال 1387)


35- دانلود استاندارد آب شماره 7615، کیفیت آب – آزمون سمیت برای ارزیابی ممانعت از نیترات سازی میکروارگانیسم های لجن فعال (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (سال 1393)


36- دانلود استاندارد آب شماره 7617، کیفیت آب – آزمون مهار رشد جلبک آب شیرین به وسیله جلبک های سبز تک سلولی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (مهرماه سال 1383)


37- دانلود استاندارد آب شماره 2-7724، کیفیت آب – جستجو و شمارش انتروکوک های روده ای – قسمت دوم روش صافی غشایی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (آبان ماه سال 1383)


38- دانلود استاندارد آب شماره 1-7725، کلی فرم ها کیفیت آب – جستجو و شناسایی اشریشیا کلی و قسمت اول: روش صافی غشایی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (آبان ماه سال 1383)


39- دانلود استاندارد آب شماره 7919، کیفیت آب – اندازه گیری میزان سیلیس – روش آزمون | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (دی ماه سال 1383)


40- دانلود استاندارد آب شماره 7920، کیفیت آب - نمونه برداری– راهنمای نمونه برداری از آب و بخار در تاسیسات دیگ بخار (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (آذرماه سال 1383)


41- دانلود استاندارد آب 7959، کیفیت آب – نمونه برداری – نمونه برداری از آب دریا- آیین کار (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (آذرماه سال 1383)


42- دانلود استاندارد آب 7960، کیفیت آب- نمونه برداری- نمونه برداری از پساب ها- آیین کار (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اردیبهشت ماه سال 1384


43- دانلود استاندارد آب 7961، کیفیت آب- نمونه برداری- نمونه برداری از دریاچه های طبیعی و مصنوعی- آیین کار (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (آذر ماه سال 1383)


44- دانلود استاندارد آب 7962، کیفیت آب- نمونه برداری- نمونه برداری از فروریزه های آب- آیین کار (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (آذر ماه سال 1383)


45- دانلود استاندارد آب 7993، کیفیت آب- ارزیابی صافی های غشایی مورد استفاده برای آزمون های میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (اردیبهشت ماه سال 1384)


46- دانلود استاندارد آب 8097، آب- آب خالص مورد استفاده در آزمایشگاه های بیومدیکال- ویژگی ها (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (اردیبهشت ماه سال 1384)


47- دانلود استاندارد آب شماره 4575، آیین کار سیستم تأسیسات مکانیکی و گندزدایی آب استخرهای شنای سرپوشیده (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (اسفند 1376)


48- دانلود استاندارد 5015، آیین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلرزنی در تصفیه آب آشامیدنی | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (اسفند 1377)


49- دانلود استاندارد آب شماره 4403، میکروبیولوژی آب معدنی طبیعی – ویژگی ها و روش های آزمون (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (اردیبهشت 1392)


50- دانلود استاندارد آب شماره 7098، هیپوکلریت کلسیم مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی – ویژگی ها و روش های آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1383)


51- دانلود استاندارد آب شماره 7224، آب – کاربرد برم در گندزدایی آب استخرهای شنا – آئین کار بهداشتی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، (تیر سال 1383)


52- دانلود استاندارد آب شماره 5860، کیفیت آب- جستجو و شناسايي ژيارديا لامبليا- روش آزمون ميكروبيولوژي (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1382)


53- دانلود استاندارد آب شماره 7483، کیفیت آب- اندازه گیری جیوه (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1382)


54- دانلود استاندارد آب شماره 8650، کیفیت آب- تعیین آلومینیوم به روش اسپکترومتری جذب اتمی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1384)


55- دانلود استاندارد آب شماره 8651، کیفیت آب- تعیین آهن به روش اسپکترومتری با استفاده از 1، 10 فنانترولین (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1384)


56- دانلود استاندارد آب شماره 1-9387، کیفیت آب- اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای- قسمت اول: اندازه گیری 6 هیدروکربن آروماتیک چند حقه ای به روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا با آشکارسازی فلورسانس پس از استخراج مایع - مایع (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1384)


57- دانلود استاندارد آب شماره 1-8696، کیفیت آب- تعیین میزان سمیت حاد کشنده مواد موجود در آب برای ماهیان آب شیرین- قسمت اول: روش آزمون ثابت (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1384)


58- دانلود استاندارد آب شماره 8726، کیفیت آب- تعیین آب استخر پرورش ماهی برای گونه های رایج گرمابی و سردابی- روش متداول- ویژگی ها (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1385)


59- دانلود استاندارد آب شماره 8797، کیفیت آب- تعیین سمیت زایی در جنین ها و لاروهای ماهی آب شیرین- روش نیمه ایستا (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1385)


60- دانلود استاندارد آب شماره 5354، کیفیت آب- جستجو و شمارش اسپورکلستریدیوم احیاءکننده سولفیت به روش غنی سازی در آب (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1380)


61- دانلود استاندارد آب شماره 8652، کیفیت آب- تعیین مجموع کلسیم و منیزیم به روش تیتراسیون با EDTA (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1384)


62- دانلود استاندارد آب شماره 6267، آب آشامیدنی بسته بندی شده – ویژگی های میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (آبان سال 1381)


63- دانلود استاندارد آب شماره 2606، آب معدنی طبیعی -آیین کار تولید بهداشتی (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1392)


64- دانلود استاندارد آب شماره 2349، روش تهیه آب مقطر با درجه خلوص زیاد برای آزمونهای آب (چاپ دوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1366)


65- دانلود استاندارد آب شماره 4-2-7171، کیفیت آب-قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان ،با توجه به تاثیر آنها برکیفیت آب -قسمت دوم-روش های آزمون-بخش 2-4-آزمون رشد میکروارگانیسم های آبی (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1394)


66- دانلود استاندارد آب شماره 5-2-7171، آب-قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب-قسمت دوم -روش های آزمون -بخش 2-5-استخراج موادی که می تواند سلامت عمومی را به خطر اندازد (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1387)


67- دانلود استاندارد آب شماره 6-2-7171، آب -قابلیت مصرف مواد و محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آن ها بر کیفیت آب - قسمت 2- روش های آزمون -بخش 2-6 استخراج فلزات (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1395)


68- دانلود استاندارد آب شماره 3-7171، آب-قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب-قسمت سوم-آزمون های دمای بالا (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1387)


69- دانلود استاندارد آب شماره 4-7171، آب-قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب-قسمت چهارم -روش شناسایی مواد آلی قابل استخراج بوسیله تکنیک GCMS (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1387)


70- دانلود استاندارد آب شماره 7611، کیفیت آب-مهار رشد سودوموناس پوتیدا-روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1383)


71- دانلود استاندارد آب شماره 8790، کیفیت آب-روش های نمونه برداری زیستی- نمونه برداری با تورهای دستی از بی مهرگان کف زی بزرگ- آئین کار (چاپ دوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1384)


72- دانلود استاندارد آب شماره 9412، آب استخرهای شنا-ویژگیهای میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1386)


73- دانلود استاندارد نحوه اندازه گیری کیفیت آنتراسیت در تصفیه آب (ویرایش 2016) - (ANSI/AWWA-B100-16)

 

استانداردهای فاضلاب

1- دانلود راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی) | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت نیرو (نشریه شماره (237) سال 1380)


2- دانلود راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تأسیسات آبرسانی شهری | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت نیرو (نشریه شماره (241) سال 1380)


3- دانلود استاندارد ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت نیرو (نشریه شماره (275) سال 1383)


4- دانلود راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری (بخش دوم-تصفیه ثانویه) | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت نیرو (نشریه شماره (284) سال 1383)


5- دانلود راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت نیرو (نشریه شماره (285) سال 1383)


6- دانلود راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب | مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت نیرو (نشریه شماره (347) سال 1386)


7- دانلود راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب | مصوب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- وزارت نیرو (نشریه شماره (436) سال 1388)


8-استاندارد خروجی فاضلاب تصفیه شده | مصوب سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1397)


9- بررسی خوردگی فاضلابروهای بتنی و پیشنهاد بهترین روش های مقابله با آب (لوله بتنی با شکل سازه ای جدید، انواع پوشش ها و لوله های مقاوم) | دکتر جلیل ابریشمی، مهندس جلال یزدی نژاد (سال 1378)


10- دانلود کمیسیون استاندارد کیفیت آب- ارزیابی عوامل مهارکننده سرعت مصرف اکسیژن در لجن فعال (سال 1381)

 

استانداردهای خاک

1- دانلود آخرین استاندارد آلودگی خاک در ایران | مصوب سازمان حفاظت محیط زیست ایران سال 1396

2- تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور موضوع ماده ۲ قانون حفاظت از خاک

3- تصویب نامه هیئت وزیران (سال ۱۴۰۰) در خصوص مقررات تعیین واحدهای بزرگ و مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‌گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری پایش محیط زیست موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون حفاظت از خاک

4- حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف خاک و راهنماهای آن
(بر اساس قانون حفاظت از خاک)

5- راهنمای عمومی اقدام در خصوص نمونه برداری و پایش آلودگی خاک
(در راستای قانون حفاظت از خاک) (سال ۱۴۰۱)

6- راهنمای عمومی اقدام در خصوص نمونه برداری و پایش آلودگی خاک
(در راستای قانون حفاظت از خاک) (سال ۱۳۹۹)

 

استانداردهای آزمایشات آب و فاضلاب

 1- دانلود استاندارد آب شماره 1055، روش های آزمون آب آشامیدنی (تجدید نظر اول، چاپ دوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (شهریور 1370)


2- دانلود استاندارد آب شماره 2347، روش نمونه برداری آب (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (خرداد 1361)


3- دانلود استاندارد آب شماره 2348، روش روزمره نمونه برداری آب (چاپ دوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (خرداد 1361)


4- دانلود استاندارد آب شماره 2350، کیفیت آب- اندازه گیری یون کلرید در آب (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (خرداد 1392)


5- دانلود استاندارد آب شماره 2351، روش تعیین یون فلوئور در آب (چاپ سوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (خرداد 1361)


6- دانلود استاندارد آب شماره 2352، روش تعیین یون نیترات در آب (چاپ سوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (خرداد 1361)


7- دانلود استاندارد آب شماره 1-8396، کیفیت آب- اندازه گیری اکسیژن بیوشیمیایی مورد نیاز بعد از n روز (بخش اول: رقیق سازی و بذردار کردن با افزودن الیل تیواوره- روش آزمون) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مهرماه سال 1384


8- دانلود استاندارد آب شماره 2353، کیفیت آب – اندازه گیری یون سولفات در آب (تجدیدنظر اول) | مصوب سازمان استاندارد ملی ایران خرداد 1392


9- دانلود استاندارد آب شماره 2354، روش اندازه گیری یون فلزات در آب و فاضلاب (چاپ سوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (خرداد 1361)


10- دانلود استاندارد آب شماره 2355، روش اندازه گیری یون کلسیم و منیزیم در آب (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (خرداد 1361)


11- دانلود استاندارد آب شماره 2356، روش آزمون سختی آب (چاپ سوم) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (خرداد 1361)


12- دانلود استاندارد آب شماره 2441، آب معدنی طبیعی- ویژگی ها و روش های آزمون (تجدید نظر دوم) | مصوب سازمان ملی استاندارد ایران (سال 1390)


13- دانلود استاندارد آب شماره 2748، ویژگی های آهک مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی و صنایع غذایی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (خرداد 1366)


14- دانلود استاندارد آب شماره 3067، روش اندازه گیری یون آمونیوم به روش پتانسیومتری (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (بهمن 1368)


15- دانلود استاندارد آب شماره 3068، کیفیت اّب – اندازه گیری آمونیوم – روش تقطیر و تیتراسیون (تجدیدنظر اول) | مصوب سازمان ملی استاندارد ایران (سال 1392)


16- دانلود استاندارد آب شماره 3069، روش اندازه گیری مقدار کل سیانور در آب (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (بهمن 1368)


17- دانلود استاندارد آب شماره 3619، جستجو و شناسایی استرپتوککهای مدفوعی دراک به روش غنی سازی در محیط مایع (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (خرداد 1374)


18- دانلود استاندارد 3759، جستجو و شمارش کلیفرم ها در آب به روش چند لوله ای (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  (آذر 1374)


19- دانلود استاندارد آب شماره 4207، کیفیت آب – شمارش میکرو ارگانیسم ها در آب با استفاده از روش کشت – راهنما (تجدید نظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (آبان 1386)


20- دانلود استاندارد آب شماره 4208، کیفیت آب- نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی- آیین کار (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (آبان 1386)


21- دانلود استاندارد آب شماره 5271، آب- شمارش میکرو ارگانیسم های قابل کشت | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (آذر 1378)


22- دانلود استاندارد آب شماره 5353، آب- جستجو و شمارش اسپورکلستریدیوم های احیاکننده سولفیت با استفاده از صافی غشایی در آب (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (آبان 1378)


23- دانلود استاندارد آب شماره 1-5711، آب- واژنامه- بخش یک- فهرست الفبایی و موضوعی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مرداد 1379)


24- دانلود استاندارد آب شماره 2-5711، آب- واژنامه- بخش دو- آب در طبیعت، نمونه برداری (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مرداد 1379)


25- دانلود استاندارد آب شماره 3-5711، آب- واژنامه- بخش سه- آب آشامیدنی، آب صنعتی، فاضلاب (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مرداد 1379)


26- دانلود استاندارد آب شماره 4-5711، آب- واژنامه- بخش چهارم- بیولوژی میکرولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مرداد 1379)


27- دانلود استاندارد آب شماره 5-5711، آب- واژنامه- بخش پنجم- شیمیایی و آمار | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (شهریور 1381)


28- دانلود استاندارد آب شماره 5754، میکروبیولوزی آب- شناسایی و شماررش کاندیدا آلبیکانس (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (دی ماه 1380)


29- دانلود استاندارد آب شماره 5801، کیفیت آب- اندازه گیری نیتروژن- روش استفاده از هضماکسایشی توسط پراکسودی سولفات (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (خرداد 1382)


30- دانلود استاندارد آب شماره 5859، آب- جستجو و شناسایی لژیونلا (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (اردیبهشت 1382)


31- دانلود استاندارد آب شماره 5866، آب- جستجوی و شناسایی هایفومیست های آبی به روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  (اسفند 1381)


32- دانلود استاندارد آب 5868، آب شناسایی و شمارش قارچ ها - روش های آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مرداد 1382)


33- دانلود استاندارد آب 5869، آب معدنی طبیعی – روش های آزمون میکروبی (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1392)


34- دانلود استاندارد آب 5870، آب – شناسایی و شمارش باکتری های احیاء کننده سولفات به روش MPN – روش میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مرداد 1382)


35- دانلود استاندار آب 5904، کیفیت آب – تعیین میزان مواد جامد معلق (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال1381)


36- دانلود استاندارد آب 6377، آب – شناسایی و جداسازی تک یاخته های آزاد زی – روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (بهمن 1380)


37- دانلود استاندارد آب 6378، آب – شناسایی و جداسازی نماتودها در آب خام آشامیدنی – روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (بهمن 1380)


38- دانلود استاندارد آب 6427، کیفیت آب، آب تغذیه و آب دیگ های بخار زمینی و دریایی – روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مهر 1381)


39- دانلود استاندارد آب 6722، کیفیت آب – آزمون و اندازه گیری رنگ (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1391)


40- دانلود استاندارد آب 6822، آب – جداسازی آنترو ویروسها – روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مرداد 1382)


41- دانلود استاندارد آب 6858، آب – ارزیابی اثر مهارکنندگی ترکیبات موجود در آب بر روی رشد میکرو ارگانیزم های موجود در لجن فعال (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1381)


42- دانلود استاندارد آب شماره 6987، آب شناسایی و شمارش ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم به روش ایمونوفلورسانس- روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (دی ماه 1382)


43- دانلود استاندارد آب شماره 7002، كيفيت آب - نمونه برداري – راهنماي نمونه برداري از آب آشاميدني در سيستم توزيع و تصفيه خانه (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (آذر ماه 1387)


44- دانلود استاندارد آب شماره 7023، آب- جستجو و شناسایی سیانوباکترها- روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (فروردین 1383)


45- دانلود استاندارد آب شماره 7024، آب- جستجو و شناسایی باکتریوفاژها- قسمت دوم: کلی فاژهای سوماتیک – روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (فروردین 1383)


46- دانلود استاندارد آب شماره 1-7024، کیفیت آب – جستجو و شمارش باکتریوفاژها- قسمت اول: شمارش باکتریوفاژهای ریبونوکلئیک اسید (RNA) اختصاصی F (خرداد 1386)


47- دانلود استاندارد آب شماره 3-7024، کیفیت آب- جستجو و شمارش باکتریوفاژها- قسمت سوم: اعتبار بخشی روش های تلغیظ باکتریوفاژها از آب (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (بهمن 1387)


48- دانلود استاندارد آب شماره 7046، کیفیت آب – اندازه گیری کروم به روش های بیناب سنج جذب اتمی – روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (آبان 1382)


49- دانلود استاندارد آب شماره 7067، آب – جستجوی و شناسایی آنتاموباهیستولیتیکا – روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (اردیبهشت 1380)


50- دانلود استاندارد آب شماره 7109، کیفیت آب – اندازه گیری هیدرازین – روش آزمون (تجدیدنظر اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1394)


51- دانلود استاندارد آب شماره 7223، آب – جستجو و شناسایی ویبریوکلرا – روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1382)


52- دانلود استاندارد آب شماره 7225، آب- جستجو و شناسایی کلیفرم ها به روش وجود – عدم وجود – روش آزمون میکروبیولوژی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (سال 1382)


53- دانلود استاندارد آب شماره 7372، کیفیت آب – نمونه برداری از رسوبات بستر محیط های آبی – آئین کار (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (دی ماه 1382)


54- دانلود استاندارد آب شماره 7379، کیفیت آب – دستورالعمل اندازه گیری کربن آلی کل – روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (تیرماه سال 1383)


55- دانلود استاندارد آب شماره 7381، کیفیت آب – اندازه گیری روغن و گریس و هیدروکربن های نفتی موجود در آب و فاضلاب به روش بیناب سنجی مادون قرمز – روش آزمون (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (تیرماه سال 1383)


56- دانلود استاندارد آب شماره 7476، کیفیت آب – تعیین هدایت الکتریکی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مردادماه سال 1383)


57- دانلود استاندارد آب شماره 7609، کیفیت آب – اندازه گیری شش عامل کمپلکس کننده روش کروماتوگرافی گازی (چاپ اول) | مصوب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مهرماه سال 1383)

 

استانداردهای هوا و هوای پاک

1- دانلود استاندارد حد مجاز انتشار آلاینده های هوا ماده (12) قانون هوای پاک | تصویب نامه هیئت وزیران- وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حفاظت محیط زیست (شهریور 1397)


2- دانلود آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون هوای پاک | تصویب نامه هیئت وزیران- وزارت کشور-وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور (شهریور 1397)


3- دانلود آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (16) قانون هوای پاک | تصویب نامه هیئت وزیران- وزارت کشور-وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور (شهریور 1397)

 

سایر استانداردهای محیط زیستی

1- استاندارد محیط زیستی امکانات و تاسیسات دریافت فضولات نفتی نفتکش ها، کشتی ها و شناورها | مصوب سازمان حفاظت محیط زیست ایران (شهریور 1397)


2- دانلود فهرست استانداردهای ملی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر | سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)- دفتر تحقیقات (مهر 1397)


3- دانلود قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی | سازمان حفاظت محیط زیست (تیرماه 1391)


4- استانداردهای ملی پیوست سلامت (مرکز سلامت محیط کار) | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مهرماه 1392)

استاندارد های مربوط به استخر شنا

1- دانلود استاندارد شماره 1581، نساجی-ثبات رنگ کالاهای نساجی-ثبات رنگ در برابر آب کلردار (آب استخر شنا)-روش آزمون | سازمان ملی استاندارد ایران(تجدید نظر دوم-1391)


2- دانلود استاندارد شماره 4579، آئین کار اصول طراحی و اجراء طراحی و اجراء و بهداشت دیوارهای استخر سرپوشیده متداول-ویژگی ها | مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران (چاپ اول-1377)


3- دانلود استاندارد شماره 1-11202، تجهیزات استخر شنا-قسمت اول-الزامات عمومی ایمنی و روشهای آزمون | مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران (چاپ اول-1387)


4- دانلود استاندارد شماره 2-11202، تجهیزات استخر شنا-قسمت 2-نردبان ها،پلکان ها و خم های دستگیره -الزامات تکمیلی ایمنی و روش های آزمون ویژه و روش های آزمون | سازمان ملی استاندارد ایران(تجدید نظر اول-1395)


5- دانلود استاندارد شماره 3-11202، تجهیزات استخر شنا-قسمت 3-ورودی ها و خروجی ها و خصوصیات تفریحی مربوط به آب یا هوای استخرهای شنا -الزامات تکمیلی ایمنی ویژه و روش های آزمون | سازمان ملی استاندارد ایران(تجدید نظر اول-1395)


6- دانلود استاندارد شماره 4-11202، تجهیزات استخر شنا-قسمت 4-سکوی شروع-الزامات تکمیلی ایمنی و روش های آزمون | سازمان ملی استاندارد ایران(تجدید نظر اول-1394)


7- دانلود استاندارد شماره 5-11202، تجهیزات استخر شنا-قسمت5-طناب های خطوط شنا و جداکننده ها-الزامات تکمیلی ایمنی و روش های آزمون | سازمان ملی استاندارد ایران(تجدید نظر اول-1394)


8- دانلود استاندارد شماره 6-11202، تجهیزات استخر شنا-قسمت ششم-الزامات تکمیلی ایمنی و روش های آزمون صفحات برگشت | مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران (چاپ اول-1387)


9- دانلود استاندارد شماره 7-11202، تجهیزات استخر شنا-قسمت هفتم-الزامات تکمیلی ایمنی و روش های آزمون دروازه واترپلو | مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران (چاپ اول-1387)


10- دانلود استاندارد شماره 10-11202، تجهیزات استخر شنا-قسمت 10-سکوها و تخته های شیرجه و تجهیزات مرتبط-الزامات ایمنی تکمیلی ویژه و روش های آزمون | سازمان ملی استاندارد ایران(چاپ اول-1395)


11- دانلود استاندارد شماره 11-11202، تجهیزات استخر شنا-قسمت 11-کف ها و دیواره های متحرک استخر-الزامات ایمنی تکمیلی ویژه و روش های آزمون | سازمان ملی استاندارد ایران(چاپ اول-1395)

12- دانلود استاندارد شماره 11203، استخر های شنا - الزامات عمومی | مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران


13- دانلود استاندارد شماره 1-21663، استخر شنای خانگی-قسمت 1-الزامات عمومی شامل ایمنی و روش های آزمون آزمون | سازمان ملی استاندارد ایران(چاپ اول-1395)


14- دانلود استاندارد شماره 3-21663، استخر شنای خانگی-قسمت 3: الزامات ویژه شامل ایمنی و روش ­های آزمون استخر بالای زمین | سازمان ملی استاندارد ایران(چاپ اول-1395)

استاندارد های مربوط به کیفیت آب استخر

1- دانلود استاندارد شماره 8726، استاندارد کیفیت آب-تعیین آب استخر پرورش ماهی برای گونه های رایج گرمابی وسردابی-روش متداول-ویژگی ها | مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران (چاپ اول-1385)


2- دانلود استاندارد شماره 18321، سدیم کربنات مورد مصرف در تصفیه آب استخر شنا-ویژگی ها و روش های آزمون | سازمان ملی استاندارد ایران(چاپ اول-1393) 


3- دانلود استاندارد شماره 19439، هیدروژن پر اکسید مورد مصرف در تصفیه آب استخر شنا-ویژگی ها و روش های آزمون | سازمان ملی استاندارد ایران(چاپ اول-1393) 


4- دانلود استاندارد شماره 19440، پتاسیم پراکسومونوسولفات مورد مصرف در تصفیه آب استخر شنا-ویژگی ها و روش های آزمون | سازمان ملی استاندارد ایران(چاپ اول-1393)


5- دانلود استاندارد شماره 19454، سدیم تیوسولفات مورد مصرف در تصفیه آب استخر شنا-ویژگی ها و روش های آزمون | سازمان ملی استاندارد ایران(چاپ اول-1393)


6- دانلود استاندارد شماره 19455، بی کربنات سدیم (جوش شیرین )مورد مصرف در تصفیه آب استخر شنا-ویژگی ها و روشهای آزمون | سازمان ملی استاندارد ایران(چاپ اول-1393)


7- دانلود راهنمای کنترل کیفیت آب، بهداشت و ایمنی در استخر های شنا

دوره های آموزشی

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22227849
22261233
26423930

ایمیل:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فکس:

22264993
26423668

کد پستی:

1547936515