جستجو مطالب

سایر تجهیزات تصفیه آب

سوابق کاری / تصاویر پروژه ها

رزومه مدیرعامل و کارکنان

استخدام در شرکت ابنیه پایدار سبز

شما اینجا هستید: برگ نخستکتابخانه
مهندسی فاضلاب، تصفیه و بازیابی منابع

عنوان فارسی کتاب: مهندسی فاضلاب: تصفیه و بازیابی منابع (نوشته شرکت متکاف و ادی)

عنوان انگلیسی کتاب : Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery

Metcalf & Eddy, 2018, 5th edition

دانلود کتاب

مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده مجدد

عنوان فارسی کتاب: مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده مجدد (نوشته شرکت متکاف و ادی)

عنوان انگلیسی کتاب: Wastewater Engineering: treatment and reuse

Metcalf & Eddy,2003, 4th edition
مهندسی فاضلاب، دفع و استفاده مجدد

عنوان فارسی کتاب: مهندسی فاضلاب: دفع و استفاده مجدد (نوشته شرکت متکاف و ادی)

عنوان انگلیسی کتاب : Wastewater Engineering Treatment, Disposal, Reuse

Metcalf & Eddy, 3th edition

دانلود کتاب

Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications

Metcalf & Eddy Inc, 2007

دانلود کتاب

Ultraviolet Light in Water and Wastewater Sanitation

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:Wastewater Treatment and Reuse: Theory and Design Examples

Syed R. Qasim, Guang Zhu, Volume 1: Principles and Basic Treatment, 2018

دانلود کتاب

Wastewater Treatment and Reuse: Theory and Design Examples

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:Wastewater Treatment and Reuse: Theory and Design Examples

Syed R. Qasim, Guang Zhu, Volume 2: Post-Treatment, Reuse, and Disposal, 2018

دانلود کتاب

میکروپلاستیک ها در آب و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: میکروپلاستیک ها در آب و فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب : Microplastics in Water and Wastewater

Hrissi K. Karapanagioti and Ioannis K. Kalavrouziotis

دانلود کتاب

راهنمای محاسبات آب و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: راهنمای محاسبات آب و فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب: Water and Wastewater Calculations Manual

راهنمای محاسبات برای اپراتور تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: راهنمای محاسبات برای اپراتور تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، عملیات تصفیه آب

عنوان انگلیسی کتاب: Mathematics Manual for Water and Wastewater Treatment Plant Operators

Water Treatment Operations

دانلود کتاب

راهنمای محاسبات برای اپراتور تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: راهنمای محاسبات برای اپراتور تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، عملیات تصفیه فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب: Mathematics Manual for Water and Wastewater Treatment Plant Operators

Wastewater Treatment Operations

دانلود کتاب

ازن زنی آب و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: ازن زنی آب و فاضلاب، راهنمای عملی برای شناخت ازن و کاربردهای آن

عنوان انگلیسی کتاب: Ozonation of Water and Waste Water

A Practical Guide to Understanding Ozone and its Applications

دانلود کتاب

ممبران و فرآیندهای ممبران پایه جهت تصفیه فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: ممبران و فرآیندهای ممبران پایه جهت تصفیه فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب: Membrane and Membrane-Based Processes for Wastewater Treatment

تکنولوژی ممبران برای تصفیه آب و فاضلاب در مناطق روستایی

عنوان فارسی کتاب: تکنولوژی ممبران برای تصفیه آب و فاضلاب در مناطق روستایی

عنوان انگلیسی کتاب: Membrane Technology for Water and Wastewater Treatment in Rural Regions

تکنولوژی ممبران در تصفیه آب و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: تکنولوژی ممبران در تصفیه آب و فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب: Membrane Technology in Water and Wastewater Treatment

هیدرولیک در مهندسی عمران و محیط زیست

عنوان فارسی کتاب: هیدرولیک در مهندسی عمران و محیط زیست

عنوان انگلیسی کتاب: Hydraulics in civil and environmental engineering

مکانیک سیالات و هیدرولیک

عنوان فارسی کتاب: مکانیک سیالات و هیدرولیک

عنوان انگلیسی کتاب: Fluid Mechanics and Hydraulics

هیدرولیک مقدماتی

عنوان فارسی کتاب: هیدرولیک مقدماتی

عنوان انگلیسی کتاب: Elementary Hydraulics, 2006

Characterization and Treatment of Textile Wastewater تعیین مشخصات و تصفیه پساب صنایع نساجی

عنوان فارسی کتاب: تعیین مشخصات و تصفیه پساب صنایع نساجی

عنوان انگلیسی کتاب: Characterization and Treatment of Textile Wastewater, 2015

Textile Wastewater Treatment تصفیه پساب صنایع نساجی

عنوان فارسی کتاب: تصفیه پساب صنایع نساجی

عنوان انگلیسی کتاب: Textile Wastewater Treatment

دستورالعمل های کیفیت آب آشامیدنی

عنوان فارسی کتاب: راهنمای کیفیت آب آشامیدنی

عنوان انگلیسی کتاب : Guidelines for Drinking-water Quality

THIRD EDITION, INCORPORATING THE FIRST AND SECOND ADDENDA,Volume 1, Recommendations,2008

دانلود کتاب

ایمنی در آب

عنوان فارسی کتاب: دانلود کتابچه راهنمای طرح های ایمنی آب، مدیریت گام به گام ریسک برای تامین کنندگان آب آشامیدنی

عنوان انگلیسی کتاب: Water Safety Plan Manual

Step-by-step risk management for drinking-water suppliers,2009

دانلود کتاب

راهنمای طراحی ساختمان و ساخت و ساز

عنوان فارسی کتاب : لوله کشی- آبرسانی، آب پاش و سیستم تصفیه آب (بخش چهاردهم)، از کتاب راهنمای طراحی ساختمان و ساخت و ساز (ویرایش ششم)

عنوان انگلیسی کتاب : BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION, (SIXTH EDITION)

PLUMBING—WATER-SUPPLY, SPRINKLER, AND WASTEWATER SYSTEMS (SECTION FOURTEEN), 2000

دانلود کتاب

مدل 3بعدی آب های زیر زمینی

عنوان فارسی کتاب : مدل 3بعدی آبهای زیرزمینی با PMWIN، یک سیستم شبیه سازی برای مدل سازی فرایندهای جریان و حرکت آب زیرزمینی

عنوان انگلیسی کتاب: 3D-Groundwater Modeling with PMWIN

A Simulation Systemfor Modeling Groundwater Flowand Transport Processes, Second Edition, springer, 2005

دانلود کتاب

راهنمای مدیریت کیفیت آب

عنوان فارسی کتاب: راهنمای مدیریت کیفیت آب

عنوان انگلیسی کتاب:Water Quality Control Handbook

E. Roberts, Second Edition, 2000

دانلود کتاب

لوله و شیرها

عنوان فارسی کتاب : لوله و شیرها، اصول اولیه برای سری آب و فاضلاب اصلی

عنوان انگلیسی کتاب : Piping and Valves

Fundamentals for the Water and Wastewater Main Operator Series, 2001

دانلود کتاب

راهنمای مدیریت کیفیت آب

عنوان فارسی کتاب : تصفیه فاضلاب کاربردی

عنوان انگلیسی کتاب : Practical Wastewater Treatment
Practical techniques for handling industrial waste and designing treatment facilities, David L. Russell, 2006

دانلود کتاب

کتابچه مهندسی آب زیرزمینی

عنوان فارسی کتاب : کتابچه مهندسی آب زیرزمینی

عنوان انگلیسی کتاب : The Handbook Of Groundwater Engineering
This handbook concerns the general field of groundwater from an engineering perspective, Jacques W. Delleur, 1998
طراحی مکانیکی و الکتریکی ایستگاه های پمپاژ

عنوان فارسی کتاب : طراحی مکانیکی و الکتریکی ایستگاه های پمپاژ

عنوان انگلیسی کتاب : Mechanical and Electrical Design of Pumping Stations
1994 edition with Change 2 dated 1999,169 pages
تصفیه فاضلاب صنعتی

عنوان فارسی کتاب : تصفیه فاضلاب صنعتی

عنوان انگلیسی کتاب : Industrial Wastewater Treatment
Imperial College Press,2006
حفاظت آب، استفاده مجدد و بازیافت

عنوان فارسی کتاب : حفاظت آب، استفاده مجدد و بازیافت

عنوان انگلیسی کتاب : Water Conservation, Reuse, and Recycling
Proceedings of an Iranian-American Workshop,Committee on U.S-Iranian Workshop on Water Conservation, Reuse, and Recycling, Office for Central Europe and Eurasia Development, Security, and Cooperation, National Research Council, 2005
پروسه تصفیه لجن

عنوان فارسی کتاب : فرآیند تصفیه لجن

عنوان انگلیسی کتاب : Wastewater Sludge Processing
for use or disposal a continuing challenge for municipal agencies, 2005
میکروبیولوژی فاضلاب

عنوان فارسی کتاب : میکروبیولوژی فاضلاب، ویرایش سوم

عنوان انگلیسی کتاب : Wastewater Microbiology

Third Edition, Gabriel Bitton, May 2005

دانلود کتاب

کتابچه راهنمای عملیات تصفیه خانه آب و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب : کتابچه راهنمای عملیات تصفیه خانه آب و فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب : Handbook of water & wastewater treatment plant operations
CRC Press; 1 Edition, Frank R. Spellman, 2003
نوآوری در آبهای زمین و پاکسازی خاک | از مفهوم تا تجاری سازی

عنوان فارسی کتاب : نوآوری در آبهای زمین و پاکسازی خاک، از مفهوم تا تجاری سازی

عنوان انگلیسی کتاب : Innovations in Ground Water and Soil Cleanup

From Concept to Commercialization, Committee on Innovative Remediation Technologies, National Research Council, 1997
استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی

عنوان فارسی کتاب : استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی

عنوان انگلیسی کتاب : Drinking-Water-Quality-Standards

Edstrom Industries, 2003
طراحی ساختاری و معماری ایستگاه های پمپاژ

عنوان فارسی کتاب: طراحی ساختاری و معماری ایستگاه های پمپاژ، مهندسی و طراحی

عنوان انگلیسی کتاب: STRUCTURAL AND ARCHITECTURAL DESIGN OF PUMPING STATIONS

Engineering and Design, DEPARTMENT OF THE ARMY, U. S. Army Corps of Engineers,1989
طراحی ساختاری و معماری ایستگاه های پمپاژ

عنوان فارسی کتاب: آب، تنوع فرهنگی و تغییرات زیست محیطی جهانی

عنوان انگلیسی کتاب: Water, Cultural Diversity, and Global Environmental Change

Emerging Trends, Sustainable Futures, Springer, 2007
ایمنی شیمیایی آب آشامیدنی

عنوان فارسی کتاب: ایمنی شیمیایی آب آشامیدنی

عنوان انگلیسی کتاب: Chemical Safety of Drinking Water

Assessing Priorities for Risk Management, 2007
کتابچه مهندسی شیمی پری

عنوان فارسی کتاب: کتابچه مهندسی شیمی پری

عنوان انگلیسی کتاب : Perry's Chemical Engineers' Handbook

راهنمای مهندسی محیط زیست، فرآیندهای تصفیه بیولجن

عنوان فارسی کتاب: راهنمای مهندسی محیط زیست، فرآیندهای تصفیه بیولجن

عنوان انگلیسی کتاب: HANDBOOK OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Biosolids Treatment Processes, Springer, 2007
اقدامات مدیریت بیولجن و قوانین مربوط

عنوان فارسی کتاب: اقدامات مدیریت بیولجن و قوانین مربوط

عنوان انگلیسی کتاب: Biosolids Management Practices and Regulatory Requirements

McGraw-Hill Professional, 2001
بیوتکنولوژی برای تصفیه زباله و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: بیوتکنولوژی برای تصفیه زباله و فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب:Biotechnology for waste and wastewater treatment

Nicholas P. Cheremisinoff, 1996

دانلود کتاب

تامین آب و بازار تصفیه فاضلاب در چین

عنوان فارسی کتاب: تامین آب و بازار تصفیه فاضلاب در چین

عنوان انگلیسی کتاب:Water Supply and Wastewater Treatment Market in China

U.S. Department of Commerce, INTERNATIONAL TRADE ADMINISTRATION, 2005

دانلود کتاب

مهندسی عمران هیدرولیک

عنوان فارسی کتاب: مهندسی عمران هیدرولیک

عنوان انگلیسی کتاب:Civil Engineering Hydraulics

Third Edition,1995

دانلود کتاب

دینامیک و کنترل سیستم های فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: دینامیک و کنترل سیستم های فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب: Civil Engineering Hydraulics

Second Edition, 1998
اصول کلی طراحی و طرح بندی ایستگاه پمپاژ

عنوان فارسی کتاب: اصول کلی طراحی و طرح بندی ایستگاه پمپاژ

عنوان انگلیسی کتاب: General Principles of Pumping Station Design and Layout

Engineering and Design, DEPARTMENT OF THE ARMY, U.S. Army Corps of Engineers, 1995
آلودگی آب های زیرزمینی

عنوان فارسی کتاب: آلودگی آب های زیرزمینی

عنوان انگلیسی کتاب: Groundwater Contamination

NATIONAL ACADEMY PRESS, 1984
شیوه های استاندارد برای آزمایش آب و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: شیوه های استاندارد برای آزمایش آب و فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب: standard methods for the examination of water and wastewater

Twentieth Edition, 1999
هندبوک تصفیه آب صنعتی بتز

عنوان فارسی کتاب: هندبوک تصفیه آب صنعتی بتز

عنوان انگلیسی کتاب: Industrial water conditioning (BETZ)

Sixth Edition, 1980
آزمایشگاه شیمی آب

عنوان فارسی کتاب: آزمایشگاه شیمی آب

دکتر طهوری

دانلود کتاب

راهنمای تکنولوژی های تصفیه آب و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: راهنمای تکنولوژی های تصفیه آب و فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب: HANDBOOK OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES

Nincholas P. Cheremisinoff, 2002
درک مبانی تصفیه فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: درک مبانی تصفیه فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب: Understanding the Basics of Wastewater Treatment

A PUBLICATION OF SAMCO TECHNOLOGIES
درک مبانی تصفیه فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: فرهنگ لغت مکانیک خاک، مهندس مجید بدیعی

عنوان انگلیسی کتاب: DICTIONARY OF SOIL MECHANICS

درک مبانی تصفیه فاضلاب

عنوان فارسی کتاب: واژه نامه مکانیک خاک و مهندسی پی

عنوان انگلیسی کتاب: Technical Terms, Symbols and Definitions used in Soil Mechamics and Foundation Engineering

5th Edition, 1981
Sewers-Rehabilitation-and-New

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: Sewers Rehabilitation and New Construction

Repair and Renovation
Geffrey F. Read
ELSEVIER,
2005
Advanced-Onsite-Wastewater-Systems-Technologies

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: ADVANCED ONSITE WASTEWATER SYSTEMS TECHNOLOGIES

Anish R. Jantrania, Mark A. Gross, 2006
Advanced oxidation processes for wastewater treatment 2018

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: ADVANCED OXIDATION PROCESSES FOR WASTEWATER TREATMENT

Emerging Green Chemical Technology
Suresh C. Ameta, Rakshit Ameta
Elsevier
Biological-Nutrient-Removal-BNR

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: BIOLOGICALNUTRIENT REMOVAL(BNR) OPERATION IN WASTEWATER TREATMENT PLANTS

WEF Manual of Practice No. 29, 2006
Chemistry-of-Water-Treatment

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: CHEMISTRY OF WATER TREATMENT

SAMUEL D. FAUST
OSMAN M. ALY
2th Edition, 2010
Chlorine-Revolution-The-History-of-Water-Disinfection-and-the-Fight-to-Save-Lives

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: THE CHLORINE REVOLUTION:Water Disinfection and the Fight to Save Lives

Michael J. McGuire, 2013
Coagulation-and-Flocculation-in-Water

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: Coagulation and Flocculation in Water and Wastewater Treatment

John Bratby
3th Edition, 2016
Dirty-and-Dangerous-Sewer-Inspector

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: Sewer Inspector: Dirty and Dangerous JOBS

Geoffrey M. Horn, 2011
Inactivation-of-Microorganisms-in-Sewage-Sludge-by-Stabilization-Processes

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: INACTIVATION OF MICROORGANISMS IN SEWAGE SLUDGE BY STABILISATION PROCESSES

D.STRAUCH, A.H.HAVELAAR, P.L’HERMITE
ELSEVIER
Inorganic-Pollutants-in-Wastewater

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: Inorganic Pollutants in Wastewater Methods of Analysis, Removal and Treatment

Edited by Inamuddin, Ali Mohammad, Abdullah M. Asiri, 2017
Life Cycle Assessment of Wastewater Treatment

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: Life Cycle Assessment of Wastewater Treatment

Mu. Naushad
by Taylor & Francis Group, LLC, 2018
Membrane Technology for Water and Wastewater Treatment, Energy and Environment

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:Membrane Technology for Water and Wastewater Treatment, Energy and Environment

Ahmad Fauzi Ismail, Takeshi Matsuura

دانلود کتاب

Spellmans-Standard-Handbook-for-Wastewater-Operators1

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: Spellman’s Standard Handbook for Wastewater Operators: VOLUME I

Frank R. Spellman
SECOND EDITION, 2011

دانلود کتاب

Spellmans-Standard-Handbook-for-Wastewater-Operators1

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: Spellman’s Standard Handbook for Wastewater Operators: VOLUME II

Frank R. Spellman
SECOND EDITION, 2011

دانلود کتاب

Spellmans-Standard-Handbook-for-Wastewater-Operators1

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: Spellman’s Standard Handbook for Wastewater Operators: VOLUME III

Frank R. Spellman
SECOND EDITION,2011

دانلود کتاب

Standard Methods: for the Examination of Water and Wastewater

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:Standard Methods: for the Examination of Water and Wastewater

23RD EDITION

دانلود کتاب

The Nalco Water Handbook

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:The Nalco Water Handbook

FOURTH EDITION

دانلود کتاب

THE SCIENCEAND TECHNOLOGY OF INDUSTRIAL WATER TREATMENT

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:THE SCIENCEAND TECHNOLOGY OF INDUSTRIAL WATER TREATMENT

FOURTH EDITION

دانلود کتاب

Ultraviolet Light in Water and Wastewater Sanitation

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:Ultraviolet Light in Water and Wastewater Sanitation

Willy J. Masschelein , Rip G. Rice, 2002

دانلود کتاب

Groundwater Geochemistry: A Practical Guide to Modeling of Natural and Contaminated Aquatic Systems

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:Groundwater Geochemistry: A Practical Guide to Modeling of Natural and Contaminated Aquatic Systems

Broder J. Merkel Britta Planer-Friedrich, Springer, 2002

دانلود کتاب

Guidelines for the Design, Construction and Operation of Water and Sewerage Systems

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:Guidelines for the Design, Construction and Operation of Water and Sewerage Systems

Government of Newfoundland and Labrador, Water Resources Management Division, 2005

دانلود کتاب

Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:Open Channel Hydraulics

Terry W. Sturm
McGraw-Hill Series in Water Resources and Environmental Engineering

دانلود کتاب

Handbook of Water Treatment

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:Handbook of Water Treatment

Second Edition: 1999
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.

دانلود کتاب

Handbook of Water Treatment

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT: EVALUATING IMPROVEMENTS IN NATIONAL WATER QUALITY

JOHN WILEY & SONS, INC. , 2002

دانلود کتاب

Handbook of Water Treatment

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:  (Water Treatment Plant Design (handbooks

McGraw, American Society of Civil Engineers, 2005

دانلود کتاب

WATER WORKS ENGINEERING

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: Water Works Engineering Planing, Design & Operation

Syed R.Gasim, Edward M.Motley, GuangZhu

دانلود کتاب

 Energy and the New Reality 1

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب:Energy and the New Reality 1: Energy Efficiency and the Demand for Energy Services

L. D. Danny Harvey

دانلود کتاب

 Energy and the New Reality 2

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: Energy and the New Reality 2: Carbon-Free Energy Supply

L. D. Danny Harvey

دانلود کتاب

 Advanced Unsaturated Soil Mechanics Supply

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: Advanced Unsaturated Soil Mechanics Supply

Charles W.W. Ng and Bruce Menzies

دانلود کتاب

 Code592

عنوان فارسی کتاب: ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره 592: راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ رودخانه ها

عنوان انگلیسی کتاب:

وزارت ﻧﯿﺮو

دانلود کتاب

 ENVIRONMENTAL ENGINEERING SALVATO E.15

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: ENVIRONMENTAL ENGINEERING SALVATO E.15 Advanced Unsaturated Soil Mechanics Supply

JOSEPH A. SALVATO, P.E., DEE

دانلود کتاب

Produced Water: Environmental Risks and Advances in Mitigation Technologies

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: Produced Water: Environmental Risks and Advances in Mitigation Technologies

Kenneth Lee · Jerry Neff Editors

دانلود کتاب

water engineering: Hydraulics, Distribution and Treatment

عنوان فارسی کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب: water engineering: Hydraulics, Distribution and Treatment 

NAZIH K. SHAMMAS - LAWRENCE K. WANG 

دانلود کتاب

 KAWAMURA WATER TREATMENT

عنوان فارسی: طراحی و راهبری جامع تاسیسات تصفیه آب (تصفیه آب کاوامورا)

عنوان انگلیسی کتاب: Integrated Design  And Operation OF Water Treatment Facilities

Susumu Kawamura

دانلود کتاب

دوره های آموزشی

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22227849
22261233
26423930

ایمیل:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فکس:

22264993
26423668

کد پستی:

1547936515