جستجو مطالب

سایر تجهیزات تصفیه آب

سوابق کاری / تصاویر پروژه ها

رزومه مدیرعامل و کارکنان

استخدام در شرکت ابنیه پایدار سبز

شما اینجا هستید: برگ نخستسختی گیر

سختی گیر

دستگاه سختی گیر چیست؟ (Water Softner)، انواع سختی گیرآب، مزایا و معایب سختی گیر تصفیه آب

سختی گیر

سختی آب

 

سختی گیر رزینی

سختی گیری با استفاده از نانو فیلتر (NF)

 

سختی گیر مغناطیسی / سختی گیر راداری


سختی آب

حضور کاتیون های چند ظرفیتی به ویژه یون های کلسیم و منیزیم در آب منجر به بروز ویژگی به نام سختی می گردد. در مواردی که به غیر از کلسیم و منیزیم، مقادیر سایر کاتیون های دو یا چند ظرفیتی نیز در آب قابل توجه باشد، در محاسبه سختی آب بایستی آنها را در نظر گرفت. این مورد به کیفیت آب منطقه (به خصوص در مورد آب چاه ها) و به ویژه به کیفیت خاک منطقه و املاح موجود در خاک آن ناحیه مربوط می شود. به طور عمومی میزان سختی آب های سطحی نظیر رودخانه ها کمتر از میزان سختی آب های زیرزمینی می باشد.

برخی از کاتیون هایی که می توان در کنار کلسیم و منیزیم در سختی آب وارد نمود عبارتند از: آهن، آلومینیوم، منگنز، استرانیوم، روی و یون های Hمثبت (Hydrogen Ions).

سختی آب به دو دسته تقسیم می شود:

1- سختی موقت (کربناته): سختی موقت بر اثر ترکیب کاتیون های کلسیم و منیزیم با آنیون های کربناته و بی کربنات ایجاد می گردد. سختی موقت بر اثر جوشاندن از آب خارج شده و رسوب می نماید. آنچه در دیگ های بخار، کتری و سماور خانگی و لوله های انتقال آب گرم به عنوان رسوب دیده می شود، در اصل همین سختی موقت آب می باشد.
بی کربنات کلسیم (Ca(HCO3)2) و بی کربنات منیزیم (Mg(HCO3)2) که به عنوان سختی موقت شناخته می شوند، پس از حرارت دادن طبق واکنش زیر تولید رسوب کربنات کلسیم و کربنات منیزیم را می نمایند:

فرمول واکنش تولید رسوب کربنات کلسیم و کربنات منیزیم

 

2- سختی دائم (غیر کربناته): سختی دائم بر اثر ترکیب گروه کاتیون های کلسیم و منزیم با آنیون های سولفات، کلراید، فسفات و نیترات ایجاد می شود. ترکیبات تشکیل دهنده سختی دائم می توانند شامل MgSO4، CaSO4، MgCl2، CaCl2، Mg (NO3)2، Ca(NO3)2، Mg3 (PO4)2 و Ca3 (PO4)2 باشند.

مجموع سختی موقت و دائم، سختی کل (Total Hardness (TH)) نامیده می شود.

سختی آب برحسب میلی گرم بر لیتر کربنات کلسیم (mg/lCaCO3) بیان می شود.

نحوه محاسبه ی سختی موقت:

مثال: فرض کنیم در یک آنالیز آب میزان کلسیم 80 mg/l و میزان منیزیم 60 میلی گرم بر لیتر باشد. در این صورت سختی موقت آب برابر خواهد بود با:

فرمول سختی موقت آب

معمولاً در برگه های گزارش آزمایشگاه، میزان سختی موقت با، برابر با سختی کل گرفته و به صورت TH=450 mg/l گزارش می نمایند.

مشکلات عمده ناشی از سختی آب

 • کاهش کارایی مواد صابونی در اثر واکنش بین سختی آب و مواد صابونی که منجر به ایجاد خمیر صابون می شود.
 • استحمام و شستشوی بدن و لباس در آب سخت به دلیل کف نکردن شوینده ها سخت می باشد.
 • رسوبات آهکی باقیمانده از آب های سخت موجب رسوب در تأسیسات صنعتی می شود و در نتیجه انتقال حرارت در آن ها به کندی انجام می شود. تجمع رسوبات در کف دیگ های بخار بعضاً موجب انفجار و وقوع خسارات جانی و مالی در صنایع گشته است.

در جدول زیر رابطه تقریبی بین ضخامت رسوب در جداره دیگ های بخار و کاهش راندمان انتقال حرارت ارائه شده است.

رابطه بین ضخامت رسوب در جداره دیگ بخار و کاهش راندمان انتقال حرارت

کاهش راندمان انتقال حرارت

ضخامت رسوب (mm)

9%

0.8

12%

2

25%

3

40%

6

55%

9.6

70%

12.5

 • در صنعت نساجی وجود سختی در آب باعث باقی ماندن لکه روی محصولات نظیر پارچه و لباس می گردد.
 • اثر نامطلوب روی طبخ و طعم غذا و چای و کلاً کیفیت محصولات در صنایع غذایی
 • تولید رسوب در قسمت های داخلی لوله های آبرسانی و کاهش راندمان هیدرولیکی سیستمهای آبرسانی

یک باور غلط در خصوص آب سخت

سختی بیش از حد آب باعث بروز بیماری هایی از قبیل ناراحتی های کلیوی، سخت شدن جداره رگها، سوء هاضمه و اختلال در سیستم گوارش می گردد. از سال 1985 سازمان بهداشت جهانی (WHO) این مسئله را رد نموده است.

مقادیر کمی سختی طبقه بندی شده برای آب های مختلف

مقادیر کمی سختی طبقه بندی شده برای آب های مختلف

شرح

سختی

(میلی گرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم)

نرم

<50

نسبتاً سخت

150-50

سخت

300-150

بسیار سخت

>300


مقدار استاندارد سختی کل در آب آشامیدنی

برطبق استاندارد 1053 (تجدید نظر پنجم) مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در خصوص ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی، حداکثر مطلوب سختی کل برابر 200 میلی گرم بر لیتر و حداکثر مجاز سختی آب برابر 500 میلی گرم بر لیتر می باشد. لازم به ذکر است که مطابق تجدید نظر پنجم استاندارد 1053، مقادیر و حدود ذکر شده برای سختی کل صرفاً جهت جلوگیری از تشکیل رسوب در لوله های آبرسانی شهری و تأسیسات خانگی در نظر گرفته شده و جنبه اقتصادی / راهبری دارد و این میزان در خصوص شرب اهمیت چندانی ندارد. هنگامی که سختی کل از مقدار 150-200 میلی گرم در لیتر بالاتر می رود، طعم شوری یا تلخی در آب احساس می گردد، اما شرب آن در بدن مشکلی ایجاد نمی نماید.

مقایسه واحدهای مختلف اندازه گیری سختی آب

مقایسه واحدهای مختلف اندازه گیری سختی آب
(Comparison of Hardness Units of Measure)

 

French Degrees

British Degrees

German Degrees

Calcium Milligrams

Calcium Millimoles

French Degrees

1

0.70

0.56

4.008

0.1

British Degrees

1.43

1

0.80

5.73

0.143

German Degrees

1.79

1.25

1

7.17

0.179

Calcium Milligrams

0.25

0.175

0.140

1

0.025

Calcium Millimoles

10

7

5.6

40.08

1

 

مقایسه واحدهای سختی بر حسب PPM نسبت به واحد CaCO3


مقایسه واحدهای سختی بر حسب PPM نسبت به واحد CaCO3
(Comparison of Hardness Units with Comparison of ppm of CaCO3)
Parts Per Million CaCO3 Grains per U.K. gal.
CaCO3
(Clark Scale)
(British Degrees)
Grains per U.S. Gal.
CaCO3
(American Degrees)
Parts Per Million
100,000
CaCO3
(French Degrees)
Parts Per Million
100,000
CaO
(German Degrees)
Parts Per Million
Ca
(Russian Degrees)

1.00

0.07

0.058

0.10

0.056

0.40

14.29

1.00

0.83

1.43

0.80

5.72

17.15

1.20

1.00

1.72

0.96

6.86

10.00

0.70

0.58

1.00

0.56

4.00

17.86

1.25

1.04

1.79

1.00

7.14

2.57

0.18

0.15

0.26

0.14

1.03

Notes:

French Degrees     1 part of CaCO3 per 100,000 of water

British Degrees      1 grain of CaCO3 per gallon of water

German Degrees   1 part of CaCO3 per 100,000 of water

مقایسه واحدهای سختی (Comparison of Hardness Units)

مقایسه واحدهای سختی (Comparison of Hardness Units)

 

Parts per Million

Parts per 100,000

Grains per British Gallon

Grains per U.S. Gallon

1 part per million

1.0

0.10

0.07

0.058

1 Parts per 100,000

10.0

1.00

0.70

0.580

1 Grains per British Gallon

14.3

1.43

1.00

0.830

1 Grains per U.S. Gallon

17.1

1.71

1.20

1.000


 

سختی گیر رزینی (Water Softener Resin) چیست؟

سختی گیر رزینی

سختی آب ناشی از وجود کاتیون های دو یا چند ظرفیتی، خصوصا یون های کلسیم و منیزیم محلول در آب می باشد که موجب بروز مشکلاتی شامل رسوب و تولید کف می شود. بالا بودن سختی آب (Hardness) موجب بروز مشکلاتی شامل موارد زیر خواهد شد:

- تشکیل رسوب بر روی دستگاه های حرارتی مانند دیگ های بخار، برج های خنک کننده، چیلر و لوله ها که موجب مسدود شدن مسیر لوله ها و شیرآلات، و کاهش بازدهی انتقال حرارت و افزایش مصرف سوخت می شود.

- نامحلول شدن و رسوب دادن مواد صابونی در هنگام ترکیب با سختی آب و در نتیجه کاهش بازدهی شوینده ها به دلیل مصرف بیشتر مواد شوینده در تماس با آب سخت

- تشکیل کف حاصل از واکنش بین یون های سختی در آب و صابون و در نتیجه ایجاد لک بر روی سطوح شیشه ای، فلزی، بطری ها و لوازم خانگی

مشکلات ذکر شده بیانگر اهمیت سختی گیری در صنعت آب و سختی گیری آب صنعتی و آب خانگی می باشند. سختی گیر رزینی متداول ترین دستگاه جهت کاهش پارامتر سختی آب می باشد که با استفاده از روش تعویض یونی و به کمک رزین های کاتیونی، کلسیم و منیزیم محلول در آب را از آن جدا می نماید. این رزین ها عملا کلسیم و منیزیم (سختی موقت) را با سدیم (نمک طعام) تعویض کرده و آب سخت (Hard water) را به آب نرم (Soft water) تبدیل می نمایند.

نحوه عملکرد رزین سختی گیری در طی عملیات از بین بردن سختی آب در ادامه نشان داده شده است:

نحوه عملکرد رزین سختی گیر آب در دستگاه سختی گیر رزینی

طرز کار سختی گیر رزینی و و نحوه عملکرد آن و لوله کشی سختی گیر در شکل زیر نشان داده شده است:

طرز کار دستگاه سختی گیر رزینی

در شکل زیر پکیج سختی گیر رزینی که به عنوان سختی گیر آب خانگی، سختی گیر آب موتورخانه و سختی گیر آب صنعتی کابرد دارد، نشان داده شده است:

کاربرد دستگاه سختی گیر رزینی در تصفیه آب سخت

کاربرد دستگاه سختی گیر رزینی در تصفیه آب سخت

کاربرد دستگاه سختی گیر رزینی در تصفیه آب سخت

کاربردهای سختی گیر رزینی

در تمامی واحدهای صنعتی و خانگی که مقدار سختی آب (مجموع یون های کلسیم و منیزیم) بالاتر از حد مجاز برای مصارف بهداشتی و صنعتی باشد، برای سختی گیری آب و جلوگیری از بروز مشکلات تشکیل رسوب، تولید کف و ایجاد بیماری های گوارشی و کلیوی می توان از سختی گیرهای رزینی استفاده کرد. کاربردهای سختی گیری رزینی شامل موارد زیر می باشد:

- کاهش سختی آب آشامیدنی در مناطقی که مقدار یون های کلسیم و منیزیم بالاتر از حد مجاز و استاندارد برای سلامتی انسان می باشد.

- حذف و یا کاهش سختی آب در دیگ های بخار

- حذف و یا کاهش سختی آب در سیستم های گرمایشیو سرمایشی مانند مبدل های حرارتی، برج های خنک کننده

- حذف و یا کاهش سختی آب در صنایع نساجی و رنگرزی

تعمیر و نگهداری دستگاه سختی گیر

دستگاه سختی گیر آب برای برای کاربردهای مختلف به صورت دستگاه سختی گیر خانگی و دستگاه سختی گیر صنعتی کاربرد دارد. پس از حذف سختی مقادیر زیادی از آب، بستر رزینی از یون های کلسیم و منیزیم اشباع شده، کارایی خود را از دست می دهند و نیازمند احیا یا جایگزینی می باشند. در این هنگام رزین سختی گیر با محلول نمک (کلرید سدیم 10 درصد) شستشو داده می شود تا خاصیت تبادل یونی آن باز گردد. به این عمل احیای دستگاه سختی گیر می گویند.

احیای دستگاه سختی گیر رزینی توسط شستشوی سختی گیر با محلول آب نمک صورت می گیرد. برای احیا رزین کاتیونی، محلول آب نمک در جهت خلاف وارد رزین می شود و یون های سدیم محلول با یون های کلسیم و منیزیم جایگزین می شوند و در نهایت یون های کلسیم و منیزیم از دستگاه خارج می شوند. سیکل احیای دستگاه، وابسته به عواملی چون میزان سختی آب، حجم آب تصفیه شده، اندازه دستگاه، و ظرفیت رزین می باشد. فرایند احیا عمدتا 60 الی 120 دقیقه به طول می انجامد.

جهت تولید آب نمک برای احیای دستگاه سختی گیر (معمولا آب نمک اشباع یا 10%) می توان از نمک طعام خوراکی یا صنعتی و سنگ نمک استفاده نمود که معمولا به جهت صرفه جویی اقتصادی از سنگ نمک برای احیای دستگاه سختی گیر رزینی استفاده می گردد. روش احیا سختی گیر رزینی در عمل مشابه به بک واش فیلتر شنی می باشد اما با این تفاوت که در مراحل احیای سختی گیر رزینی از محلول آب نمک جهت احیای رزین کاتیونی موجود در سختی گیر و بارگذاری مجدد یون سدیم بر روی رزین ها، استفاده می گردد.

واکنشی که طی فرایند سختی گیری و سپس احیای سختی گیر اتفاق می افتد به صورت زیر می باشد:

واکنش حذف سختی آب توسط رزین سخت گیر

نحوه عملکرد رزین های کاتیونی در سختی گیرهای رزینی در طی فرایند سختی گیری و سپس احیا سختی گیر رزینی با جریان بک واش سختی گیر در شکل شماتیک زیر نشان داده شده است:

مراحل عملیاتی در طی تبادل یونی بین یون های سختی آب و رزین سختی گیر

برخی مشکلات عملیاتی ممکن است در طی فرایند سختی گیری اتفاق افتد که با تعویض رزین سختی گیر و یا کنترل تمامی مراحل بهره برداری و عملکری دستگاه سختی گیر برطرف خواهد شد. برای مطالعه در خصوص این مشکلات و راهکارهای افزایش بازدهی دستگاه سختی گیر رزینی بر روی لینک کلیک فرمایید.

دانلود جدول راهنمای مشکلات عملیاتی در فرایند سختی گیری

طراحی سختی گیرهای رزینی

دستگاه سختی گیر رزینی شامل دریچه های بازدید، شبکه استانداردلوله کشی، مخزن حامل رزین و شیر کنترل (برای تنظیم بازه های احیا)، مخزن آب نمک، شیرآلات و اتصالات مناسب، پایه های فلزی برای قرارکیری بر روی فونداسیون، اتصالات هواگیری، نمونه برداری و فشارسنج است. در شکل زیر به صورت ساده طرز کار و نحوه عملکرد سختی گیر، لوله کشی سختی گیر، تجهیزات کنترل سختی گیر، و روش احیای سختی گیر رزینی نشان داده شده است:

چگونگی عملکرد و ساختار دستگاه سختی گیر رزینی

ضوابط مورد استفاده در طراحی سختی گیرهای رزینئ شامل موارد زیر هستند:

- ضخامت ورق مخازن به صورتی انتخاب می شود که در برابر فشاری تا حداکثر 7 بار مقاوم باشد.

- از پوشش های مناسب برای حفاظت مخزن رزین و مخزن آب نمک استفاده می شود و سطح داخلی دستگاه سختی گیر رزینی با دو لایه رنگ اپوکسی و سطح خارجی آن با پوشش ضد زنگ و رنگ روغن محافظت می شود.

- تجهیزات پخش کننده و جمع کننده آب همراه با نازل های مخصوص تعبیه می شوند.

- برای کنترل عملکرد دستگاه، دستگاه سختی گیر رزینی به مانومتر و شیر تخلیه هوا مجهز می باشد.

- کنترل عملیات به صورت های مختلف انجام می شود و به صورت سختی گیر دستی، سختی گیر نیمه اتوماتیک، سختی گیر تمام اتوماتیک عمل می کنند.

- رزین های کاتیونی مورد استفاده در سختی گیر رزینی برای افزایش عملکرد در ظرفیت های بالا استفاده می شوند.

- دستگاه سختی گیر برای انجام عملیات احیا دارای مخزن تهیه آب نمک و لوله کشی های مناسب به دستگاه می باشد.

- برای ارزیابی سختی در آب سخت ورودی و آب نرم خروجی یک کیت سختی به همراه دستگاه می باشد.

بدنه فیلترهای سختی گیر رزینی در گذشته غالبا از کربن استیل با پوشش اپوکسی (فلزی) ساخته می شدند. در سال های اخیر استفاده از مخازن FRP در ساخت فیلترهای سختی گیر بسیار رواج پیدا کرده است.

دستگاه های سختی گیر در ظرفیت های مختلف، با دو جنس فولادی و FRP و حالت های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک با بستری از رزین های تبادل یونی برای حذف سختی آب طراحی و ساخته می شوند.

امروزه اکثر سختی گیرهای مورد استفاده به صورت سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک هستند و حالت های مختلفی برای احیا اجرا می‌کنند که به صورت زیر می باشد:

- احیا بر حسب برنامه زمانی، که در بازه های زمانی مشخص و ساعت خاصی از روز عمل خواهد کرد.

- احیا بر حسب حجم، که پس از تصفیه مقدار مشخصی آب عمل خواهد کرد.

- احیا بر حسب ترکیبی از زمان و حجم، که پس از تصفیه مقدار مشخصی آب در زمان خاصی از روز عمل خواهد کرد.

علاوه بر موارد ذکر شده، سختی گیرهایی با سیستم دو واحدی نیز مورد استفاده قرار می گیرند که امکان عملکرد پیوسته و 24 ساعته در طول روز را فراهم می کنند. در این دستگاه ها، همواره یک ستون در حال انجام عملیات تصفیه و ستون دیگر در حال احیا یا استراحت می باشد.

محاسبه ظرفیت سختی گیر که در کاتالوگ ارائه شده به صورت زیر می باشد:

(عدد ثابت) 15/45 × (hr) سیکل شستشو × (mg/L) سختی کل آب × (m^3/hr) دبی آب ورودی = (grain) ظرفیت سختی گیر

راهنمای انتخاب سختی گیر

راهنمای انتخاب سختیگیر

سختیگیرهای خاص برحسب سفارش ساخته می شوند.

سختی گیر رزینی چیست؟ کاربرد سختی گیر رزینی در تصفیه آب و فاضلاب چیست؟

سختی آب عبارتست از مجموع یون های کلسیم و منیزیم که عامل تشکیل رسوب در مبدل های حرارتی، دیگ های بخار، برج های خنک کننده می باشد که این رسوب سبب کاهش عمر دستگاه، مشکل در امر شستشو می شود. این دستگاه دارای مخزن عمودی بوده که با استفاده از رزین های کاتیونی سختی آب را از بین می برد و احیای رزینها با محلول آب نمک صورت می گیرد. نحوه عملکرد سیستم بدین صورت است که آب سخت با عبور از بستر رزین املاح کلسیم و منیزیم خود را با سدیم مبادله نموده و آب بدون سختی از سیستم جمع آوری می شود. پیش از اشباع کامل ظرفیت رزین عملیات احیا سازی با محلول کلرید سدیم انجام می شود که شامل مراحل شستشوی معکوس، مکش آب نمک و آبکشی می باشد.

سختی گیر, پساب, فاضلاب, فیلتر کارتریج, فیلتر دیانومیت

کاربرد سختی گیر

- نرم کردن آب مصرفی صنایع نساجی و رنگرزی
- پیش تصفیه آب ورودی به RO , UF, NF…
- نرم کردن آب نیروگاه های صنایع شیمیایی، دیگ های بخار و...

اطلاعات ارائه شده در وبسایت کلی می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت سختی گیر، نحوه استفاده از دستگاه سختی گیر رزینی، نحوه احیای دستگاه سختی گیر رزینی، تفاوت سختی گیر رزینی با سختی گیر مغناطیسی، تفاوت سختی گیر بدنه FRP (فایبرگلاس) با سختی گیر متعارف بدنه فلزی، رزین های مختلف کاتیونی ( مانند پرولایت، آمبرلایت، هیدرولایت و ...) می توانید با کارشناسان شرکت ابنیه پایدار سبز تماس گرفته و از اطلاعات بیشتر برخوردار گردید.

معایب سختی گیر های رزینی:

1.    نظارت دقیق و حساسی در راهبری لازم دارند.

2.    خرید متداوم نمک و مواد شیمیایی و رزین سختی گیری هزینه بر است.

3.    مصرف آب بالایی دارند.

4.    با تولید آب نمک با غلظت بالا، آسیب به محیط زیست می زنند.

5.    هزینه های بالا برای نگه داری غیره دارند.

 


سختی گیر مغناطیسی (Magnetic water softener)، اصلاح گر های مغناطیسی، ضد رسوب های مغناطیسی

سختی گیر مغناطیسی (Magnetic water softener)

سختی گیر مغناطیسی چیست؟ کاربرد سختی گیر مغناطیسی در تصفیه آب و فاضلاب؟

سختی گیر های مغناطیسی، به عنوان جایگزینی برای سختی گیر های رزینی، سالهاست که مورد استفاده قرار می گیرد. آنچه سختی گیر های مغناطیسی را به نسبت سختی گیر های رزینی برتر جلوه می دهد، هزینه های کمتر آن ها و به عبارتی طبیعت دوست بودنشان است. منتها، این سختی گیرهای مغناطیسی نیز خالی از مشکلات نیستند. کاربردی بودن آن ها مدت ها مورد بحث قرار گرفته است و از لحاظ علمی دقیقا اثبات نشده است که آیا واقعا به همان راحتی که گفته می شود کاری که ادعا بر انجامش را دارند را انجام می دهند یا خیر.

در دستگاه سختی گیر مغناطیسی (Magnetic water softener)، بوسیله یک میدان مغناطیسی بسیار قوی، تعادل بار الکتریکی یون های آب بر هم زده شده و فرم تبلور املاح کلسیم و منیزیم بصورتی تبدیل خواهد شد که دیگر خاصیت چسبندگی به جدار تاسیسات حرارتی و لوله ها را نخواهد داشت.

تاثیر میدان مغناطیسی بر روی آب:

میدان مغناطیسی سبب تغییرات فیزیکی در آب و ترکیبات کلسیم و منیزیم محلول در آن می شود. این تغییرات نه تنها باعث از دست دادن تمایل آب به رسوب گذاری می شوند، بلکه باعث پاک شدن رسوب های قبلی به مرور زمان می شوند.

این دستگاه های ضد رسوب، باعث تغییر کریستالی ساختار کلسیم کربنات از کلسیت و منگزیت (هردو متمایل به رسوب گذاری و چسبندگی هستند) به آرگونایت و دولومیت می شود. آرگونایت گونه ای از کریستال است که به علت قطبی نبودن، هیچ تمایلی به چسبیدن به جداره های لوله ها و دستگاه ندارد (نظریه هولوم هولتز) و به صورت معلق در محلول می ماند. این حالت اصطلاحا پدیده دانه برفی در آب نامیده می شود که در آن هسته های اولیه بلورهای رسوب در آب تشکیل می شود. با گذشت زمان، به حجم هسته های اولیه افزوده شده و بلورهای سخت خنثی و معلق در آب که خاصیت چسبندگی خود را از دست داده اند، ظاهر می شوند. در کنار فرآیند فوق افزایش مولکول های آزاد در آب و شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین آن ها باعث افزایش حلالیت آب می شود. در نتیجه، آب عبور کرده از این میدان های مغناطیسی، کشش سطحی کمتری دارد که باعث می شود این محلولات را در خود بهتر نگه دارد که پاک کردن رسوبات قبلی را هم ممکن می سازد.

 

انواع سخت گیر های مغناطیسی و عملکردشان:

1- سختی گیرهای مغناطیسی (میدان مغناطیسی): در اواخر دهه 40 و اوایل 50 میلادی، پس از آن که مشاهده شد آب رودخانه هایی که از صخره های به خاصیت مغناطیسی عبور کردند رسوب گذاری نمی کنند، اولین سختی گیر های مغناطیسی تولید شدند. سختی گیر های مغناطیسی در محدوده 2000، 4000، 6000،...، 12000 و حتی تا 47.500 گاوس (واحد سنجش قدرت های مغناطیسی) ساخته می شوند؛ برای مقایسه، میدان مغناطیسی زمین در حدود 0.25 الی 0.65 گاوس و کمپرسور یخچال 1000 گاوس می باشد. فلزاتی از قبیل آهن، کبالت که می توانند خاصیت فرومگنتیکی از خود نشان دهند، در ساخت بلوک های مغناطیسی برای این سختی گیرها به کار می رود. به نمونه ای از سختی گیر های مغناطیسی می شود به سختی گیری مغناطیسی بلوکی، مغناطیسی لوله ای، مغناطیسی کلمپی و رینگ شارژی، اشاره کرد.

سختی گیرهای مغناطیسی (میدان مغناطیسی)

2- سختی گیر های الکترومغناطیسی (میدان الکترو مغناطیسی)(Electromagnetic Softeners)(EMS): این ميدان مغناطيسي از سیم پیچی جریان دار با تعداد حلقه های مختلف و برهم نهی میدان ایجاد شده در هر حلقه با میدان حلقه های دیگر، ساخته می شود. این دستگاه، همانند سختی گیرهای مغناطیسی، به منظور تاثیر میدان مغناطیسی بر یون های و جلوگیری از شکل گیری رسوب ساخته شده اند با این تفاوت که در این رسوب زداهای الکترومغناطیسی، خطوط میدان مغناطیسی در راستای لوله می باشد. این سختی گیر نیز به مانند قبلی برای تاثیر گذاری نیاز به جریان آب در داخل لوله دارد؛ زیرا این میدان مغناطیسی فقط به بار های الکتریکی در حال حرکت نیرو وارد می کند. مسئله ی دیگر این نوع، برد کوتاه آن است که فقط به قسمتی از لوله که سیم پیچی شده است نیرو وارد می شود.

سختی گیرهای مغناطیسی (میدان مغناطیسی)

 

3-  سختی گیر الکترونیکی (میدان الکترومغناطیسی متغیر)(Electronic Softeners): این نوع سختی گیر ها را می توان نسل جدید سختی گیر های الکترو مغناطیسی خواند. متمایزگر این سختی گیر ها نسبت به ماقبلی های آن ها این است که، از جریان AC به جای جریان DC استفاده می شود. تشکیل دهنده های سختي گيری الكترونیکی، یک یا چند سیم پیچ و یک جعبه ی کنترل می باشند. این سیم پیچ ها که به جعبه کنترل متصل اند، دور لوله پیچیده می شوند. به محض اتصال جعبه کنترل به برق، از سیم پیچ جریان AC عبور می کند که با عبور این جریان متغیر، میدان الکرومغناطیسی متغیری در لوله القا می شود. این رسوب زداهای الكترونيكي، با ایجاد میدان های مغناطیسی متغیر با آرایش دوایر متحد المرکز درون لوله، بر یون های مثبت و منفی معلق موجود درآب تاثیر می گذارند. با توجه به اینکه جریان عبور کننده از سیم پیچ متغیر، AC می باشد، میدان مغناطیسی ای که در لوله القا شده نیز متغیر خواهد بود. بخاطر خواص مغناطیسی ای که فلزات از خود دارند، و تاثیراتی که ممکن است بر میدان مغناطیسی حاضر در لوله بگذارند، بهتر است که از آن ها درلوله های پلاستیکی و یا از جنس فلزاتی مانند مس که خاصیت مغناطیسی ندارند، استفاده نماییم. اگر فرکانسی که در این دستگاه ها استفاده می شود، بیش از 2000 هرتز باشد، بنا بر قانون لنز، در سیم پیچ اثر خودالقایی به وجود می آید که از آن نمی توان چشم پوشی کرد زیرا در عملکرد دستگاه اختلال به وجود خواهد آورد.

 

 

مزیت استفاده از سختی گیر مغناطیسی

1- هیچگونه ماده شیمیایی به آب افزوده نمی گردد و کیفیت آب تغییر نمی کند.
2- نیاز به اپراتور و انرژی الکتریکی ندارد.
3- با تغیرات بسیار جزئی در لوله انتقال آب قرار می گیرد.

 

معایب سختی گیر های اکترومغناطیسی:

 

 1. عملا، سختی آب را نمی گیرند؛ صرفا خواص فیزیکی آب را تغییر می دهند تا رسوب گذاری نکنند. بنابرین، از لحاظ تکنیکی سختی گیر نامیدن آن ها، هرچند رایج، اشتباه است.
 2. در ادامه مورد بالا، چون خاصیت شیمیای آن ها تغییر نمی کند، کل جامدات محلول (اصطلاحا TDS) آن نیز تغییری نمی کند.
 3. با قطع برق منبع تغذیه، دستگاه دیگر عملکردی نخواهد داشت.
 4. در جاهایی مانند مزارع که منبع تغذیه ای برای دستگاه وجود ندارد نمی توانند استفاده ای داشته باشند.
 5. اگر میدان مغناطیسی ایجاد شده ضعیف باشد (800 الی 1100 گاوس)، دستگاه نفوذ پذیری لازم را نمی تواند داشته باشد و قادر به تغییر ساختار کریستالی آب و پایش فیزیکی اش نیس و در نتیجه تغییری در میزان رسوبات آب صورت نمی گیرد.
 6. در صورت هرگونه خرابی و از کار افتادن، هزینه تعوض قطعات بسیار بالایی دارند.

 

برخی مزایای استفاده از این رسوب گیر های الکترونیکی نسبت به سختی گیر های رزینی:

 1. جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی فلزات و افزایش عمر مفید تاسیسات.

 2. جلوگیری از آلودگی منابع آب های زیرزمینی.

 3. نوین، پاکیزه و ارزان بودن آن ها.

 4. صرفه جویی چشم گیری در هزینه ها به علت عدم نیاز به تعمیر، نگهداری و تعویض مداوم قطعات.

 5. کاهش مصرف انرژی از 5 تا 40 درصد

نهایتا، لازم به تاکید است که این سختی گیر ها اصولا کارایی چندانی ندارند و فقط به روی کاغذ می توان گفت که کارآمد و جایگزینی مناسب برای سختی گیر های دیگر اند. به خودی خود، فقط در مواردی که شدت سختی آب بالا نباشد می توانند به طرز قابل قبولی از پس کار بر بیایند و تنها بخاطر قیمت کمترش نسبت به سختی گیر های رزینی، و مصرف کمتر نمک آن مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، هزینه های بالای نگهداری سختی گیر های رزینی قابل انکار نیست. برای کسب بیشترین بهره وری ممکن، استفاده بهتر است به عنوان مکمل یک سختی گیر رزینی استفاده شود. این گونه، هم شاهد کاهش چشمگیری در استفاده از نمک می شوید، هم افزایش کیفیت آب مصرفی و گرچه هزینه ی اولیه بالا می رود، تاثیر آن بر هزینه های نگه داری را به وفور می توانید مشاهده کنید.

 

پارامترهای انتخاب سختی گیر مغناطیسی

پارامترهای مهم در انتخاب انواع سختی گیر مغناطیسی در جدول زیر آمده است.

جدول انتخاب سختی گیر مغناطیسی

Flow
m3/h

Inch

Type

0.2

3/8

DN-10

0.7

1/2

DN-15

2

3/4

DN-20

4

1

DN-25

6

1/4 1

DN-32

12

1/2 1

DN-40

20

2

DN-50

37

1/2 2

DN-65

55

3

DN-80

120

4

DN-100

150

5

DN-125

اطلاعات ارائه شده در وبسایت شرکت ابنیه پایدار سبز کلی می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشورت در خصوص پروژه مورد نظرتان، همچنین در خصوص انواع سختی گیر آب، سختی گیر مغناطیسی، سختی گیر پکیج، سختی گیر رزینی خانگی، سختی گیر پلی فسفات، سختی گیر مغناطیسی پکیج، سختی گیر دستگاه اسپرسو، سختی گیر آب کولر، سختی گیر اتوماتیک و سایر موارد در رابطه با سختی گیر با کارشناسان شرکت ابنیه پایدار سبز تماس حاصل نمایید.

سختی گیر آب, سختی گیر مغناطیسی, سختی گیر رزینی, سختی گیر پکیج, سختی گیر آب خانگی, سختی گیر پکیج ایران رادیاتور, سختی گیر مغناطیسی آکوا, سختی گیر آب موتورخانه, سختی گیر دستگاه اسپرسو, سختی گیر مغناطیسی aqua, سختی گیر bwt, سختی گیر dva, سختی گیر آب dva, سختی گیر مغناطیسی elcla, سختی گیر frp, سختی گیر filberto, مخزن سختی گیر frp, سختی گیر رزینی frp, قیمت سختی گیر frp, سختی گیر martin, سختی گیر ro, دستگاه سختی گیر ro, سختی گیر آب ro, قیمت ro سختی گیر, سختی گیر pdf, سختی گیر pacman, سختی گیر رزینی pdf, شیر اتوماتیک سختی گیر runxin,  شیر سختی گیر runxin, دستگاه سختی گیر آب ro, سختی گیر الکترونیکی سونیک sonic, سختی گیر رزینی water softener, قیمت سختی گیر مغناطیسی, قیمت سختی گیر پکیج, قیمت سختی گیر رزینی, قیمت سختی گیر مغناطیسی پکیج, قیمت سختی گیر الکترونیکی, قیمت سختی گیر التراسونیک, قیمت سختی گیر دستگاه اسپرسو, قیمت سختی گیر آب, قیمت سختی گیر پاکمن, قیمت سختی گیر فیلبرتو, قیمت سختی گیر frp, قیمت ro سختی گیر, فروش سختی گیر پکیج, فروش سختی گیر آب, فروش سختی گیر رزینی, فروش سختی گیر مغناطیسی, فروش سختی گیر در مشهد, فروش نمک سختی گیر, فروش رزین سختی گیر آب, فروش رزین سختی گیر, فروش دستگاه سختی گیر آب, سختی گیر پکیج بوتان, سختی گیر پلی فسفات, سختی گیر آب استخر, سختی گیر چیست, سختی گیر frp, قیمت سختی گیر سنج سنگ, قیمت سختی گیر دستگاه اسپرسو, خرید سختی گیر, خرید سختی گیر پکیج, خرید سختی گیر مغناطیسی, خرید سختی گیر رزینی, خرید سختی گیر پلی فسفات, فروش رزین سختی گیر آب, فروش نمک سختی گیر, فروش رزین سختی گیر, فروش سختی گیر پکیج, فروش سختی گیر آب

مایع رسوب گیر پکیج, رسوب گیر پکیج سونیک, رزین سختی گیر پرولایت, سختی گیر رزینی تمام اتوماتیک, روش صحیح احیا سختی گیر, انواع سختی گیر, سختی گیر دستگاه اسپرسو, کاتالوگ سختی گیر رزینی, فروش نمک سختی گیر, نحوه تنظیم شیر اتوماتیک سختی گیر, سختی گیر اطلس فیلتر, سختی گیر پلی فسفات, تصفیه آب سیار, قیمت سختی گیر دستگاه اسپرسو, قیمت فیلتر گرین سند, تعیین ظرفیت رزین, سختی گیر رزینی دوبلکس, سختی گیر بخار سازه, سختی گیر اب نیمه صنعتی, ابنیه پایدار سبز, کارتریج فیلتر, نازل سختی گیر, حذف منیزیم از آب, دستگاه سختی سنج آب, معایب سختی گیر رزینی, سختی گیر الکترولیتی, سختی گیر آب ماشین ظرفشویی, سختی گیر رزینی frp, بک واش سختی گیر, سختی گیر الکترونیکی, سختی گیر مغناطیسی دیجی کالا, سختی گیر مغناطیسی فیلبرتو, بهترین فیلتر مغناطیسی پکیج, قیمت سختی گیر هیدروفلو, سختی گیر مغناطیسی ایمرگاس, فروش سختی گیر پکیج, رسوب زدای هیدروفلو, قیمت سختی گیر آب خانگی, سختی گیر مغناطیسی aqua, دستگاه رسوب گیر پکیج, فیلتر مغناطیسی مدار گرمایش، سختی گیر پکیج ایران رادیاتور, قیمت سختی گیر الکترونیکی، خرید سختیگیر, فیلتر calblock قیمت, سختی گیر مغناطیسی ایتالیایی, خرید سختی گیر رزینی, رسوب گیر مغناطیسی بوش, رسوب زدای مغناطیسی fapa, ضد رسوب التراسونیک, قیمت سختی گیر التراسونیک, آب مغناطیسی, دستگاه رسوب زدای الکترونیکی, سختی گیر اب کشاورزی, قیمت رسوب گیر, قیمت سختی گیر فیلبرتو, رسوب گیر مغناطیسی آبگرمکن دیواری, قیمت رسوب گیر پکیج ایران رادیاتور, سختی گیر مغناطیسی, نحوه نصب رسوب گیر پکیج

دوره های آموزشی

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22227849
22261233
26423930

ایمیل:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فکس:

22264993
26423668

کد پستی:

1547936515