شما اینجا هستید: برگ نخستآنتی اسکالانت Antiscalant

آنتی اسکالانت (Antiscalant)

آنتی اسکالانت (Antiscalant) چیست؟

آنتی اسکالانتآنتی اسکالانت ها یا مواد ضد رسوبی، موادی هستند که برای جلوگیری از تشکیل و ترسیب نمک های معدنی آب خوراک استفاده می شوند. مواد شیمیایی بسیاری وجود دارند که به عنوان ضدرسوب برای بهبود عملکرد سیستم های RO و سیستم های NF استفاده می شوند. ضدرسوب ترین موادشیمیایی، پلیمرهای آلی ساخته شده (به عنوان مثال پلی اکریلیک اسید، اسیدهای کربوکسیلیک، پلی آمید اسیدها و...) هستند. این مواد واکنش بین کلسیم، منیزیم و بی کربنات را به تاخیر می اندازند در نتیجه رسوب تشکیل نمی شود.
انتخاب آنتی اسکالانت مناسب برای استفاده در سیستم های تصفیه بسیار مهم می باشد. به طور مثال در استفاده از آنتی اسکالانت های ساخته شده از پلی اکرولیک باید احتیاط نمود. چون در صورت وجود سطح بالایی از آهن مستعد تشکیل رسوب بر روی ممبران ها هستند. همچنین زمانی که از منعقدکننده های کاتیونی در سیستم پیش تصفیه استفاده شود، در انتخاب آنتی اسکالانت های آنیونی باید احتیاط نمود. در این زمان یک رسوب بسیار چسبناک می تواند تولید شود.

انتخاب یک ماده آنتی اسکالانت نامناسب می تواند آسیب ها و ضررهای زیر را داشته باشد:
•    افزایش فشار بر روی پمپ های طبقاتی و کاهش طول عمر پمپ
•    افزایش برق مصرفی
•    کاهش ظرفیت تولید
•    بالا رفتن میزان نمک های محلول در آب تولید
•    افزایش دفعات شستشوی ممبران ها و کاهش طول عمر آن ها

یکی دیگر از مسائل مهم در انتخاب ماده آنتی اسکالانت سازگاری این ماده با ممبران ها است. مواد شیمیایی ناسازگاری وجود دارند که می توانند بر روی ممبران ها رسوب کرده و گرفتگی ایجاد نمایند. بنابراین آنتی آسکالانت مناسب باید با تمامی ممبران ها سازگار باشد.

مواد معدنی رایجی که منجر به رسوب و گرفتگی می شوند کلسیم کربنات (CaCo3)، کلسیم سولفات (CaSo4)، استرونیوم سولفات (SrSo4) و باریم سولفات (BaSo4) می باشند. همچنین کلسیم فسفات (CaPo4) و کلسیم فلوراید (CaF2) هم مواد رسوب زا غیرمتداولی هستند که می توانند همانند گروه اول مشکل آفرین باشند.

کاربرد آنتی اسکالانت:

آنتی اسکالانت به طور معمول در سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس، به دلیل جلوگیری از ایجاد گرفتگی و رسوب در روزنه های میکرونی ممبران ها استفاده می شود. همچنین در سیستم MED (شیرین سازی آب به روش تقطیر) نیز کاربرد دارد.

میزان تزریق اسکالانت:

محاسبه میزان دقیق مناسب آنتی اسکالانت بسیار مهم است. در صورتی که مقدار کمتری تزریق شود باعث ایجاد رسوب می شود و در صورتی که بیشتر از مقدار مورد نیاز تزریق شود، خود آنتی اسکالانت بر روی غشا رسوب کرده و باعث گرفتگی می شود.
میزان مناسب تزریق آنتی اسکالانت به آنالیز آب، دبی آب خوراک، راندمان سیستم، نوع آب خوراک، pH دما و نوع ممبران های سیستم بستگی دارد. زمانی که راندمان سیستم افزایش می یابد، غلظت نمک های محلول در جریان آب برگشتی افزایش می یابد، و این باعث افزایش تشکیل رسوب می شود.
به طور معمول میزان تزریق آنتی اسکالانت بین ppm 6-1 است. اما محاسبه دقیق آن به صورت زیر می باشد.


V1= volume of Antiscalant (Lit.)
S.G= Specific Gravity of Antiscalant
Q= Feed Flow Rate (m^3/hr.)
V2= volume of water in dosing tank (Lit.)
Dosing Rate (Lit/hr.)

نرم افزار CoRoLa-T برای محاسبه مناسب ترین میزان تزریق آنتی اسکالانت استفاده می شود.

وبسایت CoRoLa-T

همچنین نرم افزار MEMBRANE MASTER بهترین آنتی اسکالانت و مناسب ترین میزان تزریق آن را بر اساس آنالیز آب و جزییات گروه محاسبه می کند.

نرم افزار ممبران مستر- آنتی اسکالانت

شرکت ابنیه پایدار سبز با بهره گیری از تجربه و دانش پژوهشگران در زمینه تصفیه آب، توانسته است جهت آب شور دریا و آب لب شور، آنتی اسکالانت های مناسب را تولید نماید.

این شرکت همچنین آنتی اسکالانت با برندهای زیر را با کیفیت و قیمت مناسب جهت سیستم های RO و MED تامین می نماید:

1) Genesys, Genesy, LF, Genesys CAS
2) Accepta (Accepta 2066) (Accepta 2091)
3) Belgard EV 2030, EV 2035, Belgard EV 2050
4) Flocon, Flocon 260, Flocon 135, Flocon 220
5) Avista Vitec 3000