شما اینجا هستید: برگ نخستسختی گیر

سختی گیر

دستگاه سختی گیر (Water Softner)

دستگاه سختی گیر، ساخت دستگاه سختی گیر، فروش سختی گیر

سختی آب

حضور کاتیون های چند ظرفیتی به ویژه یون های کلسیم و منیزیم در آب منجر به بروز ویژگی به نام سختی می گردد. در مواردی که به غیر از کلسیم و منیزیم، مقادیر سایر کاتیون های دو یا چند ظرفیتی نیز در آب قابل توجه باشد، در محاسبه سختی آب بایستی آنها را در نظر گرفت. این مورد به کیفیت آب منطقه (به خصوص در مورد آب چاه ها) و به ویژه به کیفیت خاک منطقه و املاح موجود در خاک آن ناحیه مربوط می شود. به طور عمومی میزان سختی آب های سطحی نظیر رودخانه ها کمتر از میزان سختی آب های زیرزمینی می باشد.

برخی از کاتیون هایی که می توان در کنار کلسیم و منیزیم در سختی آب وارد نمود عبارتند از: آهن، آلومینیوم، منگنز، استرانیوم، روی و یون های Hمثبت (Hydrogen Ions).

سختی آب به دو دسته تقسیم می شود:

1- سختی موقت (کربناته): سختی موقت بر اثر ترکیب کاتیون های کلسیم و منیزیم با آنیون های کربناته و بی کربنات ایجاد می گردد. سختی موقت بر اثر جوشاندن از آب خارج شده و رسوب می نماید. آنچه در دیگ های بخار، کتری و سماور خانگی و لوله های انتقال آب گرم به عنوان رسوب دیده می شود، در اصل همین سختی موقت آب می باشد.
بی کربنات کلسیم (Ca(HCO3)2) و بی کربنات منیزیم (Mg(HCO3)2) که به عنوان سختی موقت شناخته می شوند، پس از حرارت دادن طبق واکنش زیر تولید رسوب کربنات کلسیم و کربنات منیزیم را می نمایند:

فرمول واکنش تولید رسوب کربنات کلسیم و کربنات منیزیم

2- سختی دائم (غیر کربناته): سختی دائم بر اثر ترکیب گروه کاتیون های کلسیم و منزیم با آنیون های سولفات، کلراید، فسفات و نیترات ایجاد می شود. ترکیبات تشکیل دهنده سختی دائم می توانند شامل MgSO4، CaSO4، MgCl2، CaCl2، Mg (NO3)2، Ca(NO3)2، Mg3 (PO4)2 و Ca3 (PO4)2 باشند.

مجموع سختی موقت و دائم، سختی کل (Total Hardness (TH)) نامیده می شود.

سختی آب برحسب میلی گرم بر لیتر کربنات کلسیم (mg/lCaCO3) بیان می شود.

نحوه محاسبه ی سختی موقت:

مثال: فرض کنیم در یک آنالیز آب میزان کلسیم 80 mg/l و میزان منیزیم 60 میلی گرم بر لیتر باشد. در این صورت سختی موقت آب برابر خواهد بود با:

فرمول سختی موقت آب

معمولاً در برگه های گزارش آزمایشگاه، میزان سختی موقت با، برابر با سختی کل گرفته و به صورت TH=450 mg/l گزارش می نمایند.

مشکلات عمده ناشی از سختی آب:

  • کاهش کارایی مواد صابونی در اثر واکنش بین سختی آب و مواد صابونی که منجر به ایجاد خمیر صابون می شود.
  • استحمام و شستشوی بدن و لباس در آب سخت به دلیل کف نکردن شوینده ها سخت می باشد.
  • رسوبات آهکی باقیمانده از آب های سخت موجب رسوب در تأسیسات صنعتی می شود و در نتیجه انتقال حرارت در آن ها به کندی انجام می شود. تجمع رسوبات در کف دیگ های بخار بعضاً موجب انفجار و وقوع خسارات جانی و مالی در صنایع گشته است.

در جدول زیر رابطه تقریبی بین ضخامت رسوب در جداره دیگ های بخار و کاهش راندمان انتقال حرارت ارائه شده است.

رابطه بین ضخامت رسوب در جداره دیگ بخار و کاهش راندمان انتقال حرارت

کاهش راندمان انتقال حرارت

ضخامت رسوب (mm)

9%

0.8

12%

2

25%

3

40%

6

55%

9.6

70%

12.5

 

  • در صنعت نساجی وجود سختی در آب باعث باقی ماندن لکه روی محصولات نظیر پارچه و لباس می گردد.
  • اثر نامطلوب روی طبخ و طعم غذا و چای و کلاً کیفیت محصولات در صنایع غذایی
  • تولید رسوب در قسمت های داخلی لوله های آبرسانی و کاهش راندمان هیدرولیکی سیستمهای آبرسانی

یک باور غلط در خصوص آب سخت:

سختی بیش از حد آب باعث بروز بیماری هایی از قبیل ناراحتی های کلیوی، سخت شدن جداره رگها، سوء هاضمه و اختلال در سیستم گوارش می گردد. از سال 1985 سازمان بهداشت جهانی (WHO) این مسئله را رد نموده است.

مقادیر کمی سختی طبقه بندی شده برای آب های مختلف

مقادیر کمی سختی طبقه بندی شده برای آب های مختلف

شرح

سختی

(میلی گرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم)

نرم

<50

نسبتاً سخت

150-50

سخت

300-150

بسیار سخت

>300

 

مقدار استاندارد سختی کل در آب آشامیدنی:

برطبق استاندارد 1053 (تجدید نظر پنجم) مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در خصوص ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی، حداکثر مطلوب سختی کل برابر 200 میلی گرم بر لیتر و حداکثر مجاز سختی آب برابر 500 میلی گرم بر لیتر می باشد. لازم به ذکر است که مطابق تجدید نظر پنجم استاندارد 1053، مقادیر و حدود ذکر شده برای سختی کل صرفاً جهت جلوگیری از تشکیل رسوب در لوله های آبرسانی شهری و تأسیسات خانگی در نظر گرفته شده و جنبه اقتصادی / راهبری دارد و این میزان در خصوص شرب اهمیت چندانی ندارد. هنگامی که سختی کل از مقدار 150-200 میلی گرم در لیتر بالاتر می رود، طعم شوری یا تلخی در آب احساس می گردد، اما شرب آن در بدن مشکلی ایجاد نمی نماید.

مقایسه واحدهای مختلف اندازه گیری سختی آب

مقایسه واحدهای مختلف اندازه گیری سختی آب

(Comparison of Hardness Units of Measure)

 

French Degrees

British Degrees

German Degrees

Calcium Milligrams

Calcium Millimoles

French Degrees

1

0.70

0.56

4.008

0.1

British Degrees

1.43

1

0.80

5.73

0.143

German Degrees

1.79

1.25

1

7.17

0.179

Calcium Milligrams

0.25

0.175

0.140

1

0.025

Calcium Millimoles

10

7

5.6

40.08

1

 

مقایسه واحدهای سختی بر حسب PPM نسبت به واحد CaCO3

مقایسه واحدهای سختی بر حسب PPM نسبت به واحد CaCO3

(Comparison of Hardness Units with Comparison of ppm of CaCO3)

Parts Per Million CaCO3

Grains per U.K. gal.

CaCO3

(Clark Scale)

(British Degrees)

Grains per U.S. Gal.

CaCO3

(American Degrees)

Parts Per Million

100,000

CaCO3

(French Degrees)

Parts Per Million

100,000

CaO

(German Degrees)

Parts Per Million Ca

(Russian Degrees)

1.00

0.07

0.058

0.10

0.056

0.40

14.29

1.00

0.83

1.43

0.80

5.72

17.15

1.20

1.00

1.72

0.96

6.86

10.00

0.70

0.58

1.00

0.56

4.00

17.86

1.25

1.04

1.79

1.00

7.14

2.57

0.18

0.15

0.26

0.14

1.03

Notes:

French Degrees     1 part of CaCO3 per 100,000 of water

British Degrees      1 grain of CaCO3 per gallon of water

German Degrees   1 part of CaCO3 per 100,000 of water

مقایسه واحدهای سختی (Comparison of Hardness Units)

مقایسه واحدهای سختی (Comparison of Hardness Units)

 

Parts per Million

Parts per 100,000

Grains per British Gallon

Grains per U.S. Gallon

1 part per million

1.0

0.10

0.07

0.058

1 Parts per 100,000

10.0

1.00

0.70

0.580

1 Grains per British Gallon

14.3

1.43

1.00

0.830

1 Grains per U.S. Gallon

17.1

1.71

1.20

1.000

 سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی

راهنمای انتخاب سختی گیر

راهنمای انتخاب سختیگیر

 سختیگیرهای خاص  برحسب سفارش ساخته می شوند.

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22227849
22261233
26423930

فکس:

22264993
26423668

کد پستی:

1547936515