شما اینجا هستید: برگ نخستسنسور آب و فاضلاب پایش لحظه ای

سنسور آب و فاضلاب پایش لحظه ای

نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای بر روی منابع آلاینده محیط زیست

(شیوه نامه: 00-11-2)

مقدمه:

بر اساس ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست، کلیه واحدهای بزرگ صنعتی و غیرصنعتی مشمول، موظفند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. به موجب این مصوبه واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه اندازی سامانه سیستم های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می شوند. واحدها باید گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به ادارات کل و دفتر پایش ارسال نمایند.

ماده1: فهرست واحدهای بزرگ مشمول نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و مداوم در دستورالعمل شیوه نامه آزمایشگاه های معتمد آمده است.

ماده 2: سایر واحدها و نوع پارامترهای مورد پایش لحظه ای، از سال سوم برنامه پنجم توسعه به بعد، بنا به پیشنهاد ادارات کل و دفتر پایش با تایید کمیته آزمایشگاه معتمد تعیین می گردد.

ماده 3: کلیه واحدها در صورت وجود فرآیند احتراق، موظفند پارامترهای احتراق را به شرح زیر (برحسب نوع سوخت مصرفی) با نصب و راه اندازی سیستم پایش لحظه ای به طور مداوم پایش نمایند.

سوخت گازی:  CO و SO2 و NOX

سوخت جامد و مایع:  CO و SO2 و NOX  و ذرات

ماده 4: کلیه واحدها در صورت وجود پساب خروجی، موظفند حداقل پارامترهای PH ,TSS, COD ، دما را با نصب و راه اندازی سیستم پایش لحظه ای به طور مداوم پایش نمایند.

 

 

 

image

 

 

 

Biological Oxygen Demand BOD

Chemical Oxygen Demand COD

pH

Total Dissolved Solids TDS

اکسیژن

دما

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

 تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم
 تلفن: 22261233-26423930-26709130
 فکس:22264993-26423668

توییتر لینکداین اینستاگرام