شما اینجا هستید: برگ نخستدوره های آموزشی آب و فاضلاب و ارزیابی اثرات محیط زیستی

دوره های آموزشی آب و فاضلاب و ارزیابی اثرات محیط زیستی

 

     

 

 

1.دوره های فشرده آموزشی آبشیرین کن های غشایی (اسمز معکوس)

سرفصل ها :

1- اصول فیزیک و شیمی آب

- آب و ناخالصی ها (محلول و نامحلول)

- اهداف کاهش املاح

- انواع روش های کاهش املاح

2- مقدمه ای بر روش های جداسازی

- اهمیت جداسازی

- روش های مختلف جداسازی

- مزایا و محدودیت های فرآیندهای غشایی

3- غشاها

- تاریخچه و تعریف غشاها

- معرفی غشاهای سرامیکی، پلیمری و سلولوز استات و ...

- مورفولوژی و انواع ساختار غشاها

- طبقه بندی کاربردی غشاها ( NF, UF, MF, RO)

- کاربرد غشاهای اسمز معکوس در صنعت

- معرفی مدول های صفحه ای

- مدول های پیچشی

- مدول های لوله ای

- آشنایی با پارامترها و مشخصه های اصلی عملکردهای غشا

- آشنایی با اصطلاحات در واحدهای اسمز معکوس

4- فرآیند اسمز طبیعی و اسمز معکوس

- تعریف فشار اسمزی

- مکانیزم جداسازی توسط غشای اسمز معکوس

- اهمیت اصول فیزیک و شیمی اب در اسمز معکوس

- نیروی محرکه در فرآیندهای غشایی و انواع دسته بندی در فرآیندهای غشایی

5- پلاریزاسیون غلظتی و گرفتگی غشا

- کاهش پتانسیل تشکیل رسوب

- گرفتگی ناشی از انواع باکتری

6- پیش تصفیه RO

- روش های اماده سازی آب RO

- طراحی پیش تصفیه مناسب واحد RO و تست SDI

- انتخاب متریال مناسب پمپ و لوله ها

7- طراحی واحد RO

- محاسبات راندمان واحد

- انتخاب آرایش مدول های غشایی

- محاسبات پمپ خوراک و سایز لوله کشی

8- نکاتی در خصوص اجرای یک سیستم غشایی

- انتخاب ابزار دقیق، مخازن و ... در RO

- نحوه ساخت شاسی دستگاه و لوله کشی

9- پیش بینی در طراحی

- شبیه سازی با نرم افزار

10- CIP غشاها

- شستشوی غشاها با محلول


2. دوره آموزشی تصفیه پساب در راکتورهای غشاء زیستی (MBR)
محتوا :
• مرور مختصری بر سامانه لجن فعال و ایده جایگزینی توسط رآکتورهای غشاء زیستی
• تاریخچه غشاء زیستی
• وضعیت بازار سامانه غشاء زیستی و رشد آتی آن
• اصول فرآیندهای جداسازی به کمک غشاء
• انواع غشاهای مورد استفاده و مواد تشکیل دهنده اصلی آنها
• الگوهای چیدمان غشاء در فرایند غشاء زیستی
• ارتباط بین پارامترهای فرآیند غشاء زیستی و گرفتگی غشاء
• پیش تصفیه جهت سامانه های غشاء زیستی
• روش های تمییز کاری غشاء در حین کار سامانه غشاء زیستی
• روش های تمییز کاری شمیایی در وضعیت خارج از کار سامانه غشاء زیستی
• پارامترهای راهبری سامانه رآکتورهای غشاء زیستی
• فناوری های تجاری غشاء زیستی

 


3. تصفیه پسابهای نفتی / تصفیه پسابهای روغنی (Oily Wastewater Treatment Course)
هدف:
این دوره آموزشی به منظور آشنایی مخاطبین با روشهای تصفیه پسابهای نفتی ونیز تصفیه آب همزاد نفت (Produced Water) طبق آخرین روشها و استانداردهای موجود دنیا طراحی شده است. شرکت کنندگان پس از طی دوره توانایی طراحی و ارائه ساختار فرایند تصفیه در پالایشگاهها، پتروشیمی ها و واحدهایی که به هر نحو با نفت/روغن و تصفیه و جداسازی آن سر و کار دارند را خواهند داشت .
محتوا:
• ترکیبات مختلف آب و نفت
• روابط حاکم بر جداسازی آب و نفت
• مواد شیمیایی موجود در تصفیه آب و نفت
• بررسی روشهای مختلف تصفیه پسابهای نفتی:
- Grease Trap
- API
- CPI
- DAF-DGF
- IAF-IGF
- Cyclones
- Membrane Filtration
- MPPE
- Absorbents
* استانداردهای موجود در طراحی واحدهای نفتی
* استانداردهای محیط زیستی موجود در خصوص کیفیت پساب خروجی
- پروتکل کویت
- استاندارد های جهانی
• روشهای آزمایش حضور روغن / نفت در آب
• برخی پروژهای اجرا شده
مخاطبین:
• مهندسین طراح تصفیه خانه های نفتی
• مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای تصفیه پساب نفتی
• متخصصین علاقه مند به یادگیری فرایندهای تصفیه پساب نفتی- تصفیه و پالایش خاک (Soil Remediation)
هدف:
این دوره آموزشی با هدف آشنایی مخاطبین با روشهای پالایش و پاکسازی خاک های آلوده، به خصوص خاکهای آلوده به نفت و آلاینده های هیدروکربنی و نیز نمک طراحی گشته است.
شرکت کنندگان پس از این دوره توانایی مدیریت و پاکسازی مناطقی را که دارای انواع مختلف آلودگیها می باشند، خواهند داشت.
محتوا:
- تعریف خاک
- روشهای مختلف پالایش خاک:
o زیست پالایی (Bioremediation)
o فیزیکی (Physical)
o شیمیایی (Chemical)
o حرارتی (Thermal)
o تثبیت خاک (Stabilization)

در زیر نمونه ایی از تصاویر دوره های برگزار شده توسط مدرسین این شرکت،ارائه گردیده است:

وزارت صنایع - ایمیدرو (IMIDRO) - دوره کاربردی تصفیه آب و فاضلاب در معادن

وزارت صنایع - ایمیدرو (IMIDRO) - دوره کاربردی تصفیه آب و فاضلاب در معادن

 

پالایشگاه نفت پارس (دوره عمومی تصفیه فاضلاب)

پالایشگاه نفت پارس ( دوره عمومی تصفیه فاضلاب )

 

پتروشیمی پلیمر کرمانشاه (دوره تصفیه آب و فاضلاب پیشرفته)

پتروشیمی پلیمر کرمانشاه ( دوره تصفیه آب و فاضلاب پیشرفته )

 

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنفی سهند (دوره عمومی تصفیه فاضلاب)

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنفی سهند ( دوره عمومی تصفیه فاضلاب )

شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران ( دوره تصفیه پسابهای نفتی )

 

 

پتروشیمی فجر-بندر ماهشهر (دوره تصفیه آب صنعتی (فرایندهای غشایی و RO))

پتروشیمی فجر-بندر ماهشهر ( دوره تصفیه آب صنعتی (فرایندهای غشایی و RO))

 

پالایشگاه نفت پارس (دوره تصفیه پسابهای نفتی)

پالایشگاه نفت پارس ( دوره تصفیه پسابهای نفتی)

 

پالایشگاه نفت پارس (دوره تصفیه فاضلاب به روش MBR)

پالایشگاه نفت پارس ( دوره تصفیه فاضلاب به روش MBR)

۱. دوره آموزشی: مبانی آب شیرین کن های اسمزمعکوس (RO)|| Introduction to Reverse Osmosis Desalination Units
هدف : این دوره آموزشی به منظور آشنایی مخاطبین با مبانی علمی فرایند اسمز معکوس و نکات عملی مرتبط با دستگاه های آب شیرین کن اسمز معکوس طراحی شده و ارائه می گردد .
محتوا : مبانی تئوری فرایند اسمز معکوس، غشاهای و مدول های غشایی اسمز معکوس ، پلاریزاسیون غلظتی و گرفتگی در غشاهای اسمز معکوس ، کیفیت مورد نیاز آب برای فرایند اسمز معکوس ، پیش تصفیه آب ورودی به سیستم ، انواع الگوهای فرایندی اسمز معکوس ، تصفیه نهایی آب شیرین آب شور حاصل از واحد ، شستشوی غشاهای اسمز معکوس ، راهبری واحد اسمز معکوس مخاطبین : مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای یوتیلیتی و تصفیه خانه ، مهندسین طراح فرایندهای آب و پساب ، سایر علاقمندان به آشنایی با فرایند تصفیه آب توسط روش RO،
۲. دوره آموزشی: طراحی مقدماتی آب شیرین کن های اسمز معکوس || Design Basis of Reverse Osmosis Desalination Units
هدف : این دوره آموزشی به منظور آشنایی مخاطبین با روش طراحی مفهومی آب شیرین کن های اسمز معکوس توسط محاسبات دستی و نیز با استفاده از نرم افزارهای تجاری ارائه می گردد .
شرکت کنندگان پس از دوره این توانایی را خواهند داشت که برای هر مورد ، نوع ، تعداد و آرایش غشاهای اسمز معکوس لازم را تعیین نموده و مشخصات اصلی مورد نیاز سیستم از جمله فشار مورد نیاز پمپ و کیفیت آب شیرین تولیدی را محاسبه نمایند .
محتوا : مروری برمبانی تئوری فرایند اسمز معکوس، انتخاب الگوی فرایندی مورد نیاز برای آب شیرین کن ، معیارهای انتخاب آلمان های غشایی ، اصول طراحی آرایه غشاء، کارگاه "طراحی مقدماتی یک واحد اسمز معکوس ، کارگاه "طراحی فرایند اسمز معکوس توسط نرم افزار ROSA "، کارگاه " طراحی فرایند اسمز معکوس توسط نرم افزار IMSdesign "، کارگاه "طراحی فرایند اسمز معکوس توسط نرم افزار CSMpro "،
مخاطبین : مهندسین طراح فرایندهای آب و پساب ، مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای یوتیلیتی و تصفیه خانه ، سایر علاقمندان به آشنایی با فرایند تصفیه آب توسط روش RO،
۳. دوره آموزشی: طراحی پیشرفته آب شیرین کن های اسمز معکوس || Advance Design of Reverse Osmosis Desalination Units
هدف : این دوره آموزشی به منظور ارائه نکات تکمیلی در خصوص طراحی آب شیرین کن های اسمز معکوس ارائه می گردد . شرکت کنندگان پس از دوره توانایی کافی برای طراحی این واحدها را خواهند داشت . همچنین مهارت کافی در محاسبات اقتصادی و تخمین هزینه آب تولیدی در فرایند اسمز معکوس را کسب می کنند .

محتوا : نکات تکمیلی طراحی واحد آب شیرین کن اسمز معکوس ، سیستم کنترل و ابزار واحد اسمز معکوس ، انتخاب جنس ادوات در واحدهای اسمز معکوس ، سیستم های بازیافت انرژی در واحدهای اسمز معکوس ، نکات مهم برای طراحی سیستم پیش تصفیه آب ، نکات مهم برای طراحی سیستم شستشوی غشاها ، محاسبات تصفیه نهایی آب شیرین ، تخمین هزینه های واحد اسمز معکوس و هزینه تمام شده آب تولیدی
مخاطبین : مهندسین طراح فرایندهای آب پساب ، مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای یوتیلیتی و تصفیه خانه ، سایر علاقمندان به آشنایی با فرایند تصفیه آب توسط روش RO
۴. دوره آموزشی: راهبری و نگهداری آب شیرین کن های اسمز معکوس || Operation and Maintenance of Reverse Osmosis Desalination Units
هدف : این دوره آموزشی به منظور آشنایی مخاطبین با روش راهبری و نگهداری از آب شیرین کن های اسمز معکوس ارائه می گردد .

شرکت کنندگان پس از اتمام این دوره ، نکات کاربردی فراوانی را در خصوص نحوه کار با آب شیرین کن های اسمز معکوس فرا خواهند گرفت که به کار بستن آنها منجر به کیفیت بالاتر در آب تولیدی و افزایش عمر غشاها و سیستم آب شیرین کن خواهد شد . همچنین قادر خواهند بود مشکلات سیستم را شناسایی کرده و راه حل های علمی را رفع آن ارائه دهند .
محتوا : مروری بر مبانی تئوری فرایند اسمز معکوس ، شیمی آب و اثرات آن بر فرایند اسمز معکوس ، پایش عملکرد سیستم پیش تصفیه آب ، پایش عملکرد واحد آب شیرین کن ، کارگاه "پایش عملکرد واحد آب شیرین کن توسط نرم افزارROdata "، راه اندازی و توقف واحد ، انتخاب مواد شوینده و روش شستشوی غشاها ، رفع مشکلات واحد آب شیرین کن
مخاطبین : مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای یوتیلیتی و تصفیه خانه ، مهندسین طراح فرایندهای آب و پساب ، سایر علاقمندان به آشنایی با فرایند تصفیه آب توسط روش RO،

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

نشانی شرکت ابنیه پایدار سبز
تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم
تلفن شرکت ابنیه پایدار سبز
22261233
26423930
26709130
شماره فکس شرکت ابنیه پایدار سبز
22264993
26423668

توییتر لینکداین اینستاگرام