شما اینجا هستید: برگ نخستدوره های آموزشی آب و فاضلاب و ارزیابی اثرات محیط زیستی

دوره های آموزشی آب و فاضلاب و ارزیابی اثرات محیط زیستی

 

 

 

I. دوره های فشرده آموزشی آب شیرین کن های غشایی (اسمز معکوس)

سرفصل ها :

1- اصول فیزیک و شیمی آب

- آب و ناخالصی ها (محلول و نامحلول)

- اهداف کاهش املاح

- انواع روش های کاهش املاح

2- مقدمه ای بر روش های جداسازی

- اهمیت جداسازی

- روش های مختلف جداسازی

- مزایا و محدودیت های فرآیندهای غشایی

3- غشاها

- تاریخچه و تعریف غشاها

- معرفی غشاهای سرامیکی، پلیمری و سلولوز استات و ...

- مورفولوژی و انواع ساختار غشاها

- طبقه بندی کاربردی غشاها ( NF, UF, MF, RO)

- کاربرد غشاهای اسمز معکوس در صنعت

- معرفی مدول های صفحه ای

- مدول های پیچشی

- مدول های لوله ای

- آشنایی با پارامترها و مشخصه های اصلی عملکردهای غشا

- آشنایی با اصطلاحات در واحدهای اسمز معکوس

4- فرآیند اسمز طبیعی و اسمز معکوس

- تعریف فشار اسمزی

- مکانیزم جداسازی توسط غشای اسمز معکوس

- اهمیت اصول فیزیک و شیمی اب در اسمز معکوس

- نیروی محرکه در فرآیندهای غشایی و انواع دسته بندی در فرآیندهای غشایی

5- پلاریزاسیون غلظتی و گرفتگی غشا

- کاهش پتانسیل تشکیل رسوب

- گرفتگی ناشی از انواع باکتری

6- پیش تصفیه RO

- روش های اماده سازی آب RO

- طراحی پیش تصفیه مناسب واحد RO و تست SDI

- انتخاب متریال مناسب پمپ و لوله ها

7- طراحی واحد RO

- محاسبات راندمان واحد

- انتخاب آرایش مدول های غشایی

- محاسبات پمپ خوراک و سایز لوله کشی

8- نکاتی در خصوص اجرای یک سیستم غشایی

- انتخاب ابزار دقیق، مخازن و ... در RO

- نحوه ساخت شاسی دستگاه و لوله کشی

9- پیش بینی در طراحی

- شبیه سازی با نرم افزار

10- CIP غشاها

- شستشوی غشاها با محلول


II. دوره آموزشی تصفیه پساب در راکتورهای غشاء زیستی (MBR)
محتوا :
• مرور مختصری بر سامانه لجن فعال و ایده جایگزینی توسط رآکتورهای غشاء زیستی
• تاریخچه غشاء زیستی
• وضعیت بازار سامانه غشاء زیستی و رشد آتی آن
• اصول فرآیندهای جداسازی به کمک غشاء
• انواع غشاهای مورد استفاده و مواد تشکیل دهنده اصلی آنها
• الگوهای چیدمان غشاء در فرایند غشاء زیستی
• ارتباط بین پارامترهای فرآیند غشاء زیستی و گرفتگی غشاء
• پیش تصفیه جهت سامانه های غشاء زیستی
• روش های تمییز کاری غشاء در حین کار سامانه غشاء زیستی
• روش های تمییز کاری شمیایی در وضعیت خارج از کار سامانه غشاء زیستی
• پارامترهای راهبری سامانه رآکتورهای غشاء زیستی
• فناوری های تجاری غشاء زیستی

 


III. تصفیه پسابهای نفتی/تصفیه پسابهای روغنی (Oily Wastewater Treatment Course)
هدف:
این دوره آموزشی به منظور آشنایی مخاطبین با روشهای تصفیه پسابهای نفتی ونیز تصفیه آب همزاد نفت (Produced Water) طبق آخرین روشها و استانداردهای موجود دنیا طراحی شده است. شرکت کنندگان پس از طی دوره توانایی طراحی و ارائه ساختار فرایند تصفیه در پالایشگاهها، پتروشیمی ها و واحدهایی که به هر نحو با نفت/روغن و تصفیه و جداسازی آن سر و کار دارند را خواهند داشت .
محتوا:
• ترکیبات مختلف آب و نفت
• روابط حاکم بر جداسازی آب و نفت
• مواد شیمیایی موجود در تصفیه آب و نفت
• بررسی روشهای مختلف تصفیه پسابهای نفتی:
- Grease Trap
- API
- CPI
- DAF-DGF
- IAF-IGF
- Cyclones
- Membrane Filtration
- MPPE
- Absorbents
* استانداردهای موجود در طراحی واحدهای نفتی
* استانداردهای محیط زیستی موجود در خصوص کیفیت پساب خروجی
- پروتکل کویت
- استاندارد های جهانی
• روشهای آزمایش حضور روغن / نفت در آب
• برخی پروژهای اجرا شده
مخاطبین:
• مهندسین طراح تصفیه خانه های نفتی
• مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای تصفیه پساب نفتی
• متخصصین علاقه مند به یادگیری فرایندهای تصفیه پساب نفتیIV- تصفیه و پالایش خاک (Soil Remediation)
هدف:
این دوره آموزشی با هدف آشنایی مخاطبین با روشهای پالایش و پاکسازی خاک های آلوده، به خصوص خاکهای آلوده به نفت و آلاینده های هیدروکربنی و نیز نمک طراحی گشته است.
شرکت کنندگان پس از این دوره توانایی مدیریت و پاکسازی مناطقی را که دارای انواع مختلف آلودگیها می باشند، خواهند داشت.
محتوا:
- تعریف خاک
- روشهای مختلف پالایش خاک:
o زیست پالایی (Bioremediation)
o فیزیکی (Physical)
o شیمیایی (Chemical)
o حرارتی (Thermal)
o تثبیت خاک (Stabilization)

V- دوره ارزیابی چرخه حیات و نرم افزارهای LCA (SimaPro, GaBi)

شرکت ابنیه پایدار سبز آماده برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای LCA (SimaPro, GaBi) و آموزش ارزیابی چرخه زیست جهت دانشگاه های و مراکز صنعتی می باشد.

سرفصل دوره آموزشی "آشنایی با ارزيابي چرخه حيات"

1- مقدمه

1-1- آشنایی با مفاهیم محیط زیست و اهمیت آن

1-2- آشنایی با آلودگی های محیط زیست

1-3-آشنایی با ابزارهای مدیریت محیط زیست

2- تعریف ارزیابی چرخه حیات (LCA)

2-1- تاریخچه ارزیابی چرخه حیات

2-2- کاربردهای ارزیابی چرخه حیات

2-3- فواید ارزیابی چرخه حیات

2-4- محدودیت های ارزیابی چرخه حیات

3- مراحل اجرای ارزیابی چرخه حیات (چارچوب LCA)

3-1- تعریف هدف و دامنه

3-2- فهرست موجودی چرخه حیات (LCI)

3-3- تجزیه و تحلیل سیاهه

3-4- ارزیابی اثر چرخه حیات (LCIA)

3-3-1- گام 1: انتخاب و تعریف طبقات اثرات

3-3-2- گام 2: رده بندی

3-3-3- گام 3: تعیین ویژگی

3-3-4- گام 4: نرمالیزه کردن

3-3-5- گام 5: گروه بندی

3-3-6- گام 6: وزن دهی

3-3-7- گام 7: ارزیابی و مستندسازی نتایج LCIA

3-4- تفسیر چرخه حیات

3-4-1- گام 1: شناسایی موضوعات مهم

3-4-2- گام 2: ارزیابی کامل بودن، حساسیت و تطابق با داده ها

3-4-3- گام 3: ترسیم نتایج و پیشنهادات

3-5- آشنایی با نرم افزارهای LCA (GaBi & SimaPro)

3-6- جمع بندی و نتیجه گیری گزارش LCA

در زیر نمونه ایی از تصاویر دوره های برگزار شده توسط مدرسین این شرکت،ارائه گردیده است:

تصفیه خانه جنوب تهران - دوره آموزش شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه فاضلاب

تصفیه خانه جنوب تهران - دوره آموزش شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه فاضلاب

 

 

پتروشیمی تبریز - دوره آموزشی ارزیابی چرخه عمر (LCA)

پتروشیمی تبریز - دوره آموزشی ارزیابی چرخه عمر (LCA)

 

 

وزارت صنایع - ایمیدرو (IMIDRO) - دوره کاربردی تصفیه آب و فاضلاب در معادن

وزارت صنایع - ایمیدرو (IMIDRO) - دوره کاربردی تصفیه آب و فاضلاب در معادن

 

پالایشگاه نفت پارس (دوره عمومی تصفیه فاضلاب)

پالایشگاه نفت پارس ( دوره عمومی تصفیه فاضلاب )

 

پتروشیمی پلیمر کرمانشاه (دوره تصفیه آب و فاضلاب پیشرفته)

پتروشیمی پلیمر کرمانشاه ( دوره تصفیه آب و فاضلاب پیشرفته )

 

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنفی سهند (دوره عمومی تصفیه فاضلاب)

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنفی سهند ( دوره عمومی تصفیه فاضلاب )

 

شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران ( دوره تصفیه پسابهای نفتی )

شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران ( دوره تصفیه پسابهای نفتی )

 

پتروشیمی فجر-بندر ماهشهر (دوره تصفیه آب صنعتی (فرایندهای غشایی و RO))

پتروشیمی فجر-بندر ماهشهر ( دوره تصفیه آب صنعتی (فرایندهای غشایی و RO))

 

پالایشگاه نفت پارس (دوره تصفیه پسابهای نفتی)

پالایشگاه نفت پارس ( دوره تصفیه پسابهای نفتی)

 

پالایشگاه نفت پارس (دوره تصفیه فاضلاب به روش MBR)

پالایشگاه نفت پارس ( دوره تصفیه فاضلاب به روش MBR)

۱. دوره آموزشی: مبانی شیمی آب و آب شیرین کن های اسمزمعکوس (RO)|| Introduction to Reverse Osmosis Desalination Units
هدف : این دوره آموزشی به منظور آشنایی مخاطبین با مبانی علمی فرایند اسمز معکوس و نکات عملی مرتبط با دستگاه های آب شیرین کن اسمز معکوس طراحی شده و ارائه می گردد .
محتوا : مبانی تئوری فرایند اسمز معکوس، غشاهای و مدول های غشایی اسمز معکوس ، پلاریزاسیون غلظتی و گرفتگی در غشاهای اسمز معکوس ، کیفیت مورد نیاز آب برای فرایند اسمز معکوس ، پیش تصفیه آب ورودی به سیستم ، انواع الگوهای فرایندی اسمز معکوس ، تصفیه نهایی آب شیرین آب شور حاصل از واحد ، شستشوی غشاهای اسمز معکوس ، راهبری واحد اسمز معکوس مخاطبین : مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای یوتیلیتی و تصفیه خانه ، مهندسین طراح فرایندهای آب و پساب ، سایر علاقمندان به آشنایی با فرایند تصفیه آب توسط روش RO،
۲. دوره آموزشی: طراحی مقدماتی آب شیرین کن های اسمز معکوس || Design Basis of Reverse Osmosis Desalination Units
هدف : این دوره آموزشی به منظور آشنایی مخاطبین با روش طراحی مفهومی آب شیرین کن های اسمز معکوس توسط محاسبات دستی و نیز با استفاده از نرم افزارهای تجاری ارائه می گردد .
شرکت کنندگان پس از دوره این توانایی را خواهند داشت که برای هر مورد ، نوع ، تعداد و آرایش غشاهای اسمز معکوس لازم را تعیین نموده و مشخصات اصلی مورد نیاز سیستم از جمله فشار مورد نیاز پمپ و کیفیت آب شیرین تولیدی را محاسبه نمایند .
محتوا : مروری برمبانی تئوری فرایند اسمز معکوس، انتخاب الگوی فرایندی مورد نیاز برای آب شیرین کن ، معیارهای انتخاب آلمان های غشایی ، اصول طراحی آرایه غشاء، کارگاه "طراحی مقدماتی یک واحد اسمز معکوس ، کارگاه "طراحی فرایند اسمز معکوس توسط نرم افزار ROSA "، کارگاه " طراحی فرایند اسمز معکوس توسط نرم افزار IMSdesign "، کارگاه "طراحی فرایند اسمز معکوس توسط نرم افزار CSMpro "،
مخاطبین : مهندسین طراح فرایندهای آب و پساب ، مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای یوتیلیتی و تصفیه خانه ، سایر علاقمندان به آشنایی با فرایند تصفیه آب توسط روش RO،
۳. دوره آموزشی: طراحی پیشرفته آب شیرین کن های اسمز معکوس || Advance Design of Reverse Osmosis Desalination Units
هدف : این دوره آموزشی به منظور ارائه نکات تکمیلی در خصوص طراحی آب شیرین کن های اسمز معکوس ارائه می گردد . شرکت کنندگان پس از دوره توانایی کافی برای طراحی این واحدها را خواهند داشت . همچنین مهارت کافی در محاسبات اقتصادی و تخمین هزینه آب تولیدی در فرایند اسمز معکوس را کسب می کنند .

محتوا : نکات تکمیلی طراحی واحد آب شیرین کن اسمز معکوس ، سیستم کنترل و ابزار واحد اسمز معکوس ، انتخاب جنس ادوات در واحدهای اسمز معکوس ، سیستم های بازیافت انرژی در واحدهای اسمز معکوس ، نکات مهم برای طراحی سیستم پیش تصفیه آب ، نکات مهم برای طراحی سیستم شستشوی غشاها ، محاسبات تصفیه نهایی آب شیرین ، تخمین هزینه های واحد اسمز معکوس و هزینه تمام شده آب تولیدی
مخاطبین : مهندسین طراح فرایندهای آب پساب ، مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای یوتیلیتی و تصفیه خانه ، سایر علاقمندان به آشنایی با فرایند تصفیه آب توسط روش RO
۴. دوره آموزشی: راهبری و نگهداری آب شیرین کن های اسمز معکوس || Operation and Maintenance of Reverse Osmosis Desalination Units
هدف : این دوره آموزشی به منظور آشنایی مخاطبین با روش راهبری و نگهداری از آب شیرین کن های اسمز معکوس ارائه می گردد .

شرکت کنندگان پس از اتمام این دوره ، نکات کاربردی فراوانی را در خصوص نحوه کار با آب شیرین کن های اسمز معکوس فرا خواهند گرفت که به کار بستن آنها منجر به کیفیت بالاتر در آب تولیدی و افزایش عمر غشاها و سیستم آب شیرین کن خواهد شد . همچنین قادر خواهند بود مشکلات سیستم را شناسایی کرده و راه حل های علمی را رفع آن ارائه دهند .
محتوا : مروری بر مبانی تئوری فرایند اسمز معکوس ، شیمی آب و اثرات آن بر فرایند اسمز معکوس ، پایش عملکرد سیستم پیش تصفیه آب ، پایش عملکرد واحد آب شیرین کن ، کارگاه "پایش عملکرد واحد آب شیرین کن توسط نرم افزارROdata "، راه اندازی و توقف واحد ، انتخاب مواد شوینده و روش شستشوی غشاها ، رفع مشکلات واحد آب شیرین کن
مخاطبین : مسئولین و مهندسین راهبری واحدهای یوتیلیتی و تصفیه خانه ، مهندسین طراح فرایندهای آب و پساب ، سایر علاقمندان به آشنایی با فرایند تصفیه آب توسط روش RO،

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22261233
26423930

فکس:

22264993
26423668

توییتر لینکداین اینستاگرام