شما اینجا هستید: برگ نخستازن ژنراتور (O3)

ازن ژنراتور(O3)

گاز اوزون چیست؟

تصویر دستگاه ازن ژنراتور (O3)

ازن (O3) به عنوان یک عنصر طبیعی دارای خاصیت گندزدایی بسیار قوی بوده و برطرف کننده عوامل بوزا و آلاینده می باشد. این گاز تشکیل می شود از اکسیژن (O2) به علاوه یک اتم اکسیژن اضافی که تشکیل اوزون می دهد. زمانی که اوزون عنصر قابل اکسیداسیونی را می یابد، یک اتم اکسیژن آن آزاد شده و آن عنصر را سریعا اکسید می نماید. با این عمل اوزون تبدیل به اکسیژن می شود. علاوه بر این اوزون 12 مرتبه سریعتر از اکسیژن خالص در آب حل می گردد.

کاربرد دستگاه اوزون ژنراتور چیست؟

از ژنراتورهای اوزون در صنایع مختلف مثل:

- تصفیه آب آشامیدنی

- تصفیه پساب های صنعتی و انسانی

- صنایع کاغذ سازی، چرم سازی و دباغی، غذایی و کشاورزی و...

به صورت وسیعی استفاده می گردد.

در صنایع تصفیه پساب های آلاینده محیط زیست، اوزون با توانایی های بالای خود در از بین بردن عواملی مثل سیانور، فنل عوامل سمی، آلاینده های بیولوژیک، فلزات سنگین و ... به عنوان روشی کارا و منحصر به فرد شناخته شده است. ازن ژنراتورهای ارائه شده توسط شرکت ابنیه پایدار سبز دارای ظرفیتهای مختلف از 5/0 گرم در ساعت تا 1000 گرم در ساعت بوده و افزایش ظرفیت تولید با تکرار این ژنراتورهای ازن به راحتی قابل انجام می باشد تا آنجا که می توان به ظرفیت های صدها کیلویی تولید اوزون دست یافت. سیستم های ازن در دو تیپ کلی دائم کار و غیردائم کار (به عنوان مثال جهت استخرهای شنا و تصفیه آب مجتمع های مسکونی) و نیز دارای اکسیژن ژنراتور (Oxygen Generator) و ایر درایر (Air Dryer) و یا بدون این موارد و صرفا از هوای موجود در محیط، تولید ازن می نمایند.

مزایای کاربرد اوزون

1- از بین برنده باکتری ها با سرعتی صدها بار سریعتر از کلرین و برومین

2- کشنده کلیه ویروس ها

3- از بین برنده جلبک ها، ذرات معلق، قارچ ها، کپک هاف تخمیر کننده ها

4- ته نشین کننده فلزات سنگین

5- از بین برنده آهن، منگنز و سولفور، بدون اضافه نمودن عوامل شیمیایی

6- برطرف کننده کامل بو و رنگ آب و تبدیل آن به آبی پاکیزه و سلامت

7- تولید اوزون هیچگونه پس مانده ندارد، چرا که اوزون از اکسیژن تولید می شود.

 

 

گاز اوزون اکسیدکننده قوی و گندزدای بسیارخوبی است. گاز اوزون ترکیبی ناپایدار است و به سرعت تجزیه می شود. در گندزدایی، تغییرات pH آب روی میزان لازم گاز ازن تأثیر ندارد و این گاز با دارا بودن اثر تخریبی بر روی اسپر باکتریها (حات مقاوم باکتریها)، توانایی زیادی در از بین بردن باکتری ها و ویروسهای آب دارد.

اثر ابقایی گاز ازن و پایداری گاز ازن کم بوده و به سرعت در محیط تجزیه و به اکسیژن تبدیل می شود.

کاربرد ازن در تصفیه و ضدعفونی آب و فاضلاب

امروزه استفاده از ازن در زمینه تصفیه فاضلاب های مختلف صنعتی و شهری و بهداشتی جایگزین روش های قدیمی تصفیه فاضلاب شده است. کاهش هزینه های تولید ازن و قابلیت تصفیه انواع فاضلاب ها به وسیله فرآیند ازناسیون سبب گسترش روزافزون کاربرد این اکسید کننده قوی در فرآیندهای تصفیه و ضد عفونی پساب های مختلف شده است. ازناسیون توانسته است در موارد زیادی مانند ضد عفونی کردن و اکسیداسیون ترکیبات آلی جایگزین فرآیندهای تصفیه متعارف شود. این فرآیند در موارد مختلف دیگری همانند حذف ذرات معلق نیز کارایی روش های قدیمی تصفیه را افزایش داده است.

یکی از مهمترین مراحل در عملیات تصفیه فاضلاب فرآیندهای اکسیداسیون (شیمیایی، بیولوژیکی، فیزیکی) می باشد. اگرچه اکسیداسیون بیولوژیکی به نظر اقتصادی می رسد اما هنگامی که پساب شیمیایی تولیدی که در زمان های مختلف وارد تصفیه خانه متنوع باشد امکان تصفیه فقط از طریق فرآیند بیولوژیکی غیر ممکن است. همچنین سیستم های بیولوژیکی امکان کاهش COD بالا را ندارند و معمولا برای کاهش COD بالا از سیستم های دیگری استفاده می شود که راندمان مطلوب در کاهش COD را داشته باشد، زیرا راندمان مطلوب سیستم های بیولوژیکی در کاهش BOD است. همچنین مشکلات بعدی استفاده از لجن فعال (از جمله وجود بوهای نامطبوع و حشرات، موش و ...) و ضرورت توجه بیشتر به حفظ محیط زیست و سلامتی بشر از سوی دیگر سبب توجه بیشتر به فرآیندهای اکسیداسیون شیمیایی گردید.

از این میان ازن به دلیل قدرت اکسیدکنندگی بالا و پیشرفت های اخیر در تولید ازن که استفاده از آن را در تصفیه و ضد عفونی فاضلاب از لحاظ اقتصادی بسیار قابل رقابت با سایر مواد کرده است. توجه بسیار زیادی را در عملیات تصفیه فاضلاب به خود اختصاص داده است و بیشترین راندمان را در حذف مواد شیمیایی موجود نسبت به سایر مواد اکسیدکننده متداول دارد.
ازن ترکیبات شیمیایی پایدار را اکسید کرده و از محیط حذف نماید و علاوه بر آن چون ازن به سرعت تجزیه می شود و بر خلاف کلر، در پساب تصفیه شده هیچ باقیمانده شیمیایی که نیاز به جداسازی داشته باشد از خود به جا نمی گذارد، در نتیجه آثار نامطلوب بر روی محیط زیست ندارد.
ترکیبات آلی هالوژن دار سمی و جهش زا که عمدتا ناشی از واکنش کلر یا سایر ترکیبات کلردار مانند دی اکسید کلر و کلرآمین با ترکیبات آلی موجود در پساب می باشد با ازن زنی اولیه به وجود نیامده و صرفا جهت اکسیداسیون یک سری ترکیبات آلی و معدنی می باشد تا از تشکیل تری هالومتان ها و پیش سازهای آن ها جلوگیری شود.

اکسیداسیون ترکیبات آلی و معدنی در طول ازناسیون می تواند به وسیله ازن یا OH رادیکال یا ترکیبی از آن دو انجام شود. ازن عملکرد بسیار خوبی در کاهش COD (مقدار معادل اکسیژن مورد نیاز برای اکسایش مواد آلی موجود) دارد، در شروع عملکرد کاهش COD به وسیله ازن بسیار خوب و سریع می باشد. واکنش ازن با ترکیبات آلی به طور نمونه سریع است و به وسیله انتقال اتم اکسیژن رخ می دهد، میکروآلاینده های آلی با ازن به صورت گزینشی اکسید می شوند. اوزون به طور عمده با پیوندهای دوگانه، سیستم های آروماتیکی فعال و آمین های پروتون دار نشده واکنش می کند و سبب اکسیداسیون بسیاری از ترکیبات شیمیایی می گردد.


دلایل استفاده از ازن در تصفیه آب و فاضلاب

به طور کلی دلایل استفاده از سیستم ازن به شرح زیر است:

1- ضد عفونی و از بین بردن ویروسها، باکتری ها، انگل ها، قارچ ها و...

اوزون به نحو مطلوب و بسیار مؤثری انواع آلودگی های میکروبی را کاهش می دهد و میکروارگانیسم های مختلف نظیر انواع باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، مخمرها، اسپورها و هاگ ها را از بین می برد. همچنین قدرت زیادی در گندزدایی انواع انگل ها از جمله کیست های کریپتوسپوریدیم و انواع آمیب را دارا می باشد. اثر ازن روی میکروارگانیسم ها بسیار مؤثرتر از کلر می باشد.
ازن بسیار سریع تر از کلر عمل می کند (بعضا تا 17 برابر) و اصولا در مقایسه با سایر مواد گندزدا در کمترین دوز سبب نابودی پاتوژن ها می شود.

2- اکسیداسیون ترکیبات معدنی

یکی از مشکلات موجود در تصفیه، وجود یون های آهن و منگنز و همچنین دیگر فلزات سنگین می باشد که بیشتر از طریق پساب های صنعتی به محیط تخلیه می شوند. ازن، آهن و منگنز را اکسید کرده و از آب خارج می کند تا ازناسیون ترکیبات معدنی در فاضلاب ها به منظور نابود کردن مواد سمی مانند حذف سیانیدها که به وفور در فرآیندهای الکتروشیمیایی از قبیل آبکاری فلزات و صنایع الکترونیک استفاده می شود، همچنین حذف نیتریت و همچنین حذف سولفید از فاضلاب ها به وسیله ازناسیون به سرعت انجام می شود. یون عناصر دیگر مانند کادمیم، کبالت، کروم چهار ظرفیتی، مس، جیوه، نیکل و سرب با تصفیه اضافی شامل پالایش با ترکیبی از ازن و کربن فعال گرانولی به نحو مؤثری زدوده می شوند. در برخی موارد جداسازی مؤثر نیکل، سرب و روی به دو مرحله زلال سازی پی در پی در قدرت های اسیدی متفاوت نیاز دارند. به طور کلی ازن اکسیداسیون عناصر معدنی را تا درجات بالای اکسیداسیون پیش برده و آن ها را به حالت پایدار تثبیت می کند.

3- اکسیداسیون ترکیبات آلی

بخش عمده ترکیبات مشکل آفرین در فاضلاب های صنعتی ترکیبات آلی هستند که مخلوط پیچیده ای از انواع بسیار متعددی از مواد آلی با غلظت های مختلف از حدود میلی گرم تا گرم در لیتر را در فاضلاب به وجود می آورند. اهداف اصلی در ازناسیون این گونه فاضلاب ها عبارتند از:

- حذف ترکیبات سمی که غالبا در غلظت های پایین در میان مخلوطی از مواد مختلف وجود دارند.
- اکسیداسیون نسبی بخش مقاوم بیولوژیکی کربن آلی محلول به منظور بهبود فرآیند تخریب بیولوژیکی بعدی
- حذف رنگ
- حذف ترکیبات شیمیایی پایدار با استفاده از ازن، تخریب شده و با فیلتراسیون روی GAC زدوده می شوند.
مواد آلی طبیعی در اکثر فاضلاب ها یافت می شوند و غلظت آن ها که به عنوان کربن آلی محلول (DOC) اندازه گیری می شود. از mg/L 0.2  تا  mg/L 10  متغیر است. وجود این مواد مشکلات و مسائل مربوط به رنگ و بو را سبب می شوند. ولی به طور غیر مستقیم سبب ایجاد مشکلا و مسائل مهم تری که می توان به تشکیل محصولات جانبی آلی در حین فرآیند تصفیه گردد به عنوان نمونه متابولیت تعدادی از جلبک های سبز – آبی که سمی نیز می باشند ممکن است تا مراحل آخر تصفیه در در پساب باقی مانده باشند. بنابراین باید به طریق مؤثری زدوده شوند. زدودن کامل این مواد به روش معمولی نیاز به مراحل متعددی داشته و در هر مرحله تنها درصدی از آن زدوده می شود. این سموم از سیستم های رایج زلال سازی عبور می کنند اما با استفاده از ازن، تخریب شده و با فیلتراسیون روی GAC زدوده می شوند.

4- تبدیل COD به BOD  و حذف BOD

ازن عملکرد بسیار خوبی در کاهش COD (مقدار معادل اکسیژن مورد نیاز برای اکسایش مواد آلی موجود) دارد، در شروع عملکرد کاهش COD به وسیله ازن بسیار خوب و سریع می باشد و مولکول های آلی با زنجیره های بلند را به فرم های قابل تجزیه توسط میکروارگانیسم ها (BOD) تبدیل می کند. در نتیجه ازن و سیستم های بیولوژیکی می توانند برای رسیدن به حد مطلوب  کیفیت فاضلاب با هم ترکیب شوند.

5- افزایش حذف ذرات معلق

پیش ازناسیون قبل از جداسازی ذرات می تواند راندمان جداسازی را به طور مؤثری بالا ببرد و میزان مصرف انعقادکننده ها را کاهش می دهد. گاز ازن قبل و یا همزمان با اتعقاد کننده ها (نمک های فریک یا آلومینیم یا پلیمرهای کاتیونی) تزریق می گردد. و به عنوان یک میکرولخته ساز سبب بهبود جداسازی ذرات در محدوده 20 الی 90 درصد می گردد.

6- افزایش راندمان  و طول عمر فیلترهای کربن اکتیو

فیلترهای کربن فعال گرانولی (GAC) جاذب های ایده آلی برای ازن به حساب می آیند. مضاف بر این که ظرفیت این فیلترها با عبور دادن آب حاوی ازن از روی آن افزایش یافته و متعاقبا عمر مفید آن ها و فاصله بین دو زمان سرویس آن ها نیز بیشتر می شود.

7- افزایش غلظت اکسیژن در پساب خروجی

مزیت دیگری که دز استفاده از ازن نهفته است این است که غلظت اکسیژن در پساب خروجی تا حدود سطح اشباع افزایش می یابد. زیرا ازن پس از مصرف به سرعت تجزیه می شود. این امر موجب حذف نیاز به هوادهی مجدد پساب برای رعایت استانداردهای کیفیت آب از لحاظ اکسیژن محلول می شود.

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22227849
22261233
26423930

فکس:

22264993
26423668

کد پستی:

1547936515