شما اینجا هستید: برگ نخستکتابخانه
دستورالعمل های کیفیت آب آشامیدنی

عنوان فارسی کتاب:

دستورالعمل های کیفیت آب آشامیدنی

عنوان انگلیسی کتاب :

Guidelines for Drinking-water Quality
THIRD EDITION
INCORPORATING THE FIRST AND SECOND ADDENDA
Volume 1
Recommendations
2008

ایمنی در آب

عنوان فارسی کتاب:

دانلود کتابچه راهنمای طرح های ایمنی آب
مدیریت گام به گام ریسک برای تامین کنندگان آب آشامیدنی

عنوان انگلیسی کتاب:

Water Safety Plan Manual
Step-by-step risk management for drinking-water suppliers
2009

راهنمای طراحی ساختمان و ساخت و ساز

عنوان فارسی کتاب :

لوله کشی- آبرسانی، آب پاش و سیستم تصفیه آب (بخش چهاردهم)

از کتاب راهنمای طراحی ساختمان و ساخت و ساز (ویرایش ششم)

عنوان انگلیسی کتاب :

BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION (SIXTH EDITION)
PLUMBING—WATER-SUPPLY, SPRINKLER, AND WASTEWATER SYSTEMS (SECTION FOURTEEN)
2000

مدل 3بعدی آب های زیر زمینی

عنوان فارسی کتاب :

مدل 3بعدی آبهای زیرزمینی با PMWIN
یک سیستم شبیه سازی برای مدل سازی فرایندهای جریان و حرکت آب زیرزمینی

عنوان انگلیسی کتاب :

3D-Groundwater Modeling with PMWIN

A Simulation Systemfor Modeling Groundwater Flowand Transport Processes
Second Edition
springer 2005

راهنمای مدیریت کیفیت آب

عنوان فارسی کتاب :

راهنمای مدیریت کیفیت آب

عنوان انگلیسی کتاب :

Water Quality Control Handbook

E. Roberts
Second Edition
2000

لوله و شیرها

عنوان فارسی کتاب :

لوله و شیرها
اصول اولیه برای سری آب و فاضلاب اصلی

عنوان انگلیسی کتاب :

Piping and Valves
Fundamentals for the Water and Wastewater Main Operator Series
2001

راهنمای مدیریت کیفیت آب

عنوان فارسی کتاب :

تصفیه فاضلاب کاربردی

عنوان انگلیسی کتاب :

Practical Wastewater Treatment
Practical techniques for handling industrial waste and designing treatment facilities
David L. Russell
2006

کتابچه مهندسی آب زیرزمینی

عنوان فارسی کتاب :

کتابچه مهندسی آب زیرزمینی

عنوان انگلیسی کتاب :

The Handbook Of Groundwater Engineering
This handbook concerns the general field of groundwater from an engineering perspective.
Jacques W. Delleur
1998

طراحی مکانیکی و الکتریکی ایستگاه های پمپاژ

عنوان فارسی کتاب :

طراحی مکانیکی و الکتریکی ایستگاه های پمپاژ

عنوان انگلیسی کتاب :

Mechanical and Electrical Design of Pumping Stations
1994 edition with Change 2 dated 1999
169 pages
 
 

تصفیه فاضلاب صنعتی

عنوان فارسی کتاب :

تصفیه فاضلاب صنعتی

عنوان انگلیسی کتاب :

Industrial Wastewater Treatment
Imperial College Press
2006
 
 

حفاظت آب، استفاده مجدد و بازیافت

عنوان فارسی کتاب :

حفاظت آب، استفاده مجدد و بازیافت

عنوان انگلیسی کتاب :

Water Conservation, Reuse, and Recycling
Proceedings of an Iranian-American Workshop
Committee on U.S-Iranian Workshop on Water Conservation, Reuse, and Recycling, Office for Central Europe and Eurasia Development, Security, and Cooperation, National Research Council
2005

پروسه تصفیه لجن

عنوان فارسی کتاب :

فرآیند تصفیه لجن

عنوان انگلیسی کتاب :

Wastewater Sludge Processing
for use or disposal a continuing challenge for municipal agencies
2005
 
 

میکروبیولوژی فاضلاب

عنوان فارسی کتاب :

میکروبیولوژی فاضلاب

ویرایش سوم

عنوان انگلیسی کتاب :

Wastewater Microbiology
Third Edition
Gabriel Bitton
May 2005
 

کتابچه راهنمای عملیات تصفیه خانه آب و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب :

کتابچه راهنمای عملیات تصفیه خانه آب و فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب :

Handbook of water & wastewater treatment plant operations
CRC Press; 1 Edition
Frank R. Spellman
2003
 

نوآوری در آبهای زمین و پاکسازی خاک | از مفهوم تا تجاری سازی

عنوان فارسی کتاب :

نوآوری در آبهای زمین و پاکسازی خاک

از مفهوم تا تجاری سازی

عنوان انگلیسی کتاب :

Innovations in Ground Water and Soil Cleanup
From Concept to Commercialization
Committee on Innovative Remediation Technologies, National Research Council
1997
 

استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی

عنوان فارسی کتاب :

استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی

 

عنوان انگلیسی کتاب :

Drinking-Water-Quality-Standards
Edstrom Industries
2003
 

طراحی ساختاری و معماری ایستگاه های پمپاژ

عنوان فارسی کتاب:

طراحی ساختاری و معماری ایستگاه های پمپاژ
مهندسی و طراحی

عنوان انگلیسی کتاب:

STRUCTURAL AND ARCHITECTURAL DESIGN OF PUMPING STATIONS
Engineering and Design
DEPARTMENT OF THE ARMY
U. S. Army Corps of Engineers
1989

طراحی ساختاری و معماری ایستگاه های پمپاژ

عنوان فارسی کتاب:

آب، تنوع فرهنگی و تغییرات زیست محیطی جهانی

عنوان انگلیسی کتاب:

Water, Cultural Diversity, and Global Environmental Change
Emerging Trends, Sustainable Futures?
Springer
2007

ایمنی شیمیایی آب آشامیدنی

عنوان فارسی کتاب:

ایمنی شیمیایی آب آشامیدنی

عنوان انگلیسی کتاب:

Chemical Safety of Drinking Water
Assessing Priorities for Risk Management
2007

راهنمای مهندسی محیط زیست، فرآیندهای تصفیه بیولجن

عنوان فارسی کتاب:

راهنمای مهندسی محیط زیست، فرآیندهای تصفیه بیولجن

عنوان انگلیسی کتاب:

HANDBOOK OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Biosolids Treatment Processes
Springer
2007

اقدامات مدیریت بیولجن و قوانین مربوط

عنوان فارسی کتاب:

اقدامات مدیریت بیولجن و قوانین مربوط

عنوان انگلیسی کتاب:

Biosolids Management Practices and Regulatory Requirements
McGraw-Hill Professional
2001
 

بیوتکنولوژی برای تصفیه زباله و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب:

بیوتکنولوژی برای تصفیه زباله و فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب:

Biotechnology for waste and wastewater treatment
Nicholas P. Cheremisinoff
1996
 

تامین آب و بازار تصفیه فاضلاب در چین

عنوان فارسی کتاب:

تامین آب و بازار تصفیه فاضلاب در چین

عنوان انگلیسی کتاب:

Water Supply and Wastewater Treatment Market in China
U.S. Department of Commerce
INTERNATIONAL TRADE ADMINISTRATION
2005

مهندسی عمران هیدرولیک

عنوان فارسی کتاب:

مهندسی عمران هیدرولیک

عنوان انگلیسی کتاب:

Civil Engineering Hydraulics
Third Edition
1995

دینامیک و کنترل سیستم های فاضلاب

عنوان فارسی کتاب:

دینامیک و کنترل سیستم های فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب:

Civil Engineering Hydraulics
Second Edition
1998

اصول کلی طراحی و طرح بندی ایستگاه پمپاژ

عنوان فارسی کتاب:

اصول کلی طراحی و طرح بندی ایستگاه پمپاژ

عنوان انگلیسی کتاب:

General Principles of Pumping Station Design and Layout
Engineering and Design
DEPARTMENT OF THE ARMY
U.S. Army Corps of Engineers
1995

آلودگی آب های زیرزمینی

عنوان فارسی کتاب:

آلودگی آب های زیرزمینی

عنوان انگلیسی کتاب:

Groundwater Contamination
NATIONAL ACADEMY PRESS
1984

مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده مجدد

عنوان فارسی کتاب:

مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده مجدد

عنوان انگلیسی کتاب:

wastewater engineering
Treatment and Reuse
2003

شیوه های استاندارد برای آزمایش آب و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب:

شیوه های استاندارد برای آزمایش آب و فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب:

standard methods for the examination of water and wastewater
Twentieth Edition
1999

گیاهان تصفیه فاضلاب

عنوان فارسی کتاب:

گیاهان تصفیه فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب:

Wastewater Treatment Plants
Second Edition
1999

آزمایشگاه شیمی آب

عنوان فارسی کتاب:

آزمایشگاه شیمی آب

دکتر طهوری

 

 

راهنمای تکنولوژی های تصفیه آب و فاضلاب

عنوان فارسی کتاب:

راهنمای تکنولوژی های تصفیه آب و فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب:

HANDBOOK OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES
Nincholas P. Cheremisinoff
2002

درک مبانی تصفیه فاضلاب

عنوان فارسی کتاب:

درک مبانی تصفیه فاضلاب

عنوان انگلیسی کتاب:

Understanding the Basics of Wastewater Treatment
A PUBLICATION OF SAMCO TECHNOLOGIES
 

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22227849
22261233
26423930

فکس:

22264993
26423668

کد پستی:

1547936515