شما اینجا هستید: برگ نخستفیلتر کربن اکتیو

فیلتر کربن اکتیو

فیلترهای کربن اکتیو یا زغال فعال

از روش های مناسب جهت حذف طعم، بو و کلر باقیمانده در آب استفاده از کربن اکتیو می باشد. مهمترین خاصیت کربن اکتیو سطح جذب داخلی بالا، تخلخل و قابلیت جذب گازها و مایعات شیمیایی می باشد. کربن فعال دارای اندازه منافذ و اشکال مختلفی هستند که همین عامل سبب محدوده گسترده ای از کاربردش میشود. عامل مهمی که در طراحی این دستگاه تأثیرگذار است، زمان تماس آب با گرانول کربن اکتیو و غلظت کلر آزاد یا سایر آلوده کننده ها می باشد. شکل و جنس فیلتر کربنی همانند فیلتر شنی میباشد. نوع کربن، دما و PH آب از عوامل موثر بر بازدهی کربن اکتیو می باشد.

کاربرد کربن اکتیو

کاربردهای عمده کربن اکتیو در صنایع آب برای از بین بردن رنگ، بو و مزه غیردلخواه از آب در تصفیه فاضلاب کارخانه ها و در پالایشگاههای گاز، برای شیرین سازی گاز و در پتروشیمی ها و پالایشگاههای نفت، در خالص سازی داروها و روغن های خوارکی و صنعتی، صنایع قند، صنایع دفاع و در تصفیه هوا و گازها بکار می رود. بازیافت حلالها و مواد شیمیائی نیز از کاربردهای عمده کربن اکتیو است و همچنین از این نوع فیلتر ها در صنعت آب جهت حذف کلر آزاد و همین طور حذف کدورت و رنگ و بو می توان استفاده کرد.

راهنمای انتخاب فیلترهای کربنی تحت فشار از نوع عمودی

شستشوی برگردان

سرعت خطی

m/h 23/9

(8 gpm/ft2)

سرعت خطی

m/h 17/1

(7 gpm/ft2)

سرعت خطی

m/h 14/7

(6 gpm/ft2)

ارتفاع بستر

ویژگی های مخزن

مدل صافی

قطر لوله

آبدهی

قطر لوله

آبدهی

قطر لوله

آبدهی

قطر لوله

آبدهی

سطح مقطع

ارتفاع

قطر

in

m3/h

in

m3/h

in

m3/h

in

m3/h

cm

m2

cm

cm

1

3/3

11/2

4/7

1

3/4

1

2/9

70

0/2

150

50

ABPS-50

2

4/7

2

5/5

2

4/8

2

4/2

80

0/28

150

60

ABPS-60

2 ½

7/3

2 ½

8/6

2 ½

7/6

2 ½

5/6

80

0/44

150

75

ABPS-70

2 ½

10

2 ½

12/4

2 ½

10/9

2 ½

9/3

105

0/64

180

90

ABPS-90

3

14

3

16/9

3

14/8

3

12/7

105

0/87

180

105

ABPS-100

4

18

4

23/1

4

19/4

4

16/6

105

1/13

180

120

ABPS-120

4

23

4

28/0

4

24/5

4

21/0

105

1/43

180

135

ABPS-130

4

39

4

34/6

4

20/3

4

25/9

105

1/77

180

150

ABPS-150

6

42

6

49/8

6

43/6

6

37/3

105

2/55

180

180

ABPS-180

6

57

6

67/8

6

59/3

6

50/8

105

3/46

230

210

ABPS-200

8

71

8

84/8

8

74/2

8

63/6

110

4/34

220

235

ABPS-250

8

94

8

112

8

98/0

8

84/0

110

5/73

220

270

ABPS-270

8

108

8

129

8

113

8

96/0

110

6/6

220

290

ABPS-300

 

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم

تلفن:

22227849
22261233
26423930

فکس:

22264993
26423668

کد پستی:

1547936515