شما اینجا هستید: برگ نخستفیلتر کربن اکتیو

فیلتر کربن اکتیو

فیلترهای کربن اکتیو یا زغال فعال

از روش های مناسب جهت حذف طعم، بو و کلر باقیمانده در آب استفاده از کربن اکتیو می باشد. مهمترین خاصیت کربن اکتیو سطح جذب داخلی بالا، تخلخل و قابلیت جذب گازها و مایعات شیمیایی می باشد. کربن فعال دارای اندازه منافذ و اشکال مختلفی هستند که همین عامل سبب محدوده گسترده ای از کاربردش میشود. عامل مهمی که در طراحی این دستگاه تأثیرگذار است، زمان تماس آب با گرانول کربن اکتیو و غلظت کلر آزاد یا سایر آلوده کننده ها می باشد. شکل و جنس فیلتر کربنی همانند فیلتر شنی میباشد. نوع کربن، دما و PH آب از عوامل موثر بر بازدهی کربن اکتیو می باشد.

کاربردکربن اکتیو

کاربردهای عمده کربن اکتیو در صنایع آب برای از بین بردن رنگ، بو و مزه غیردلخواه از آب در تصفیه فاضلاب کارخانه ها و در پالایشگاههای گاز، برای شیرین سازی گاز و در پتروشیمی ها و پالایشگاههای نفت، در خالص سازی داروها و روغن های خوارکی و صنعتی، صنایع قند، صنایع دفاع و در تصفیه هوا و گازها بکار می رود. بازیافت حلالها و مواد شیمیائی نیز از کاربردهای عمده کربن اکتیو است و همچنین از این نوع فیلتر ها در صنعت آب جهت حذف کلر آزاد و همین طور حذف کدورت و رنگ و بو می توان استفاده کرد.

راهنمای انتخاب فیلترهای کربنی تحت فشار از نوع عمودی

شستشوی

برگردان

سرعت خطی

m/h 9/23

(4 gpm/ft2)

سرعت خطی

m/h 1/17

(3 gpm/ft2)

سرعت خطی

m/h 7/14

(2 gpm/ft2)

ارتفاع

بستر

ویژگی های

مخزن

مدل صافی

قطر

لوله

 

قطر

لوله

آبدهی

قطر

لوله

آبدهی

قطر

لوله

آبدهی

سطح

مقطع

ارتفاع

قطر

in

m3/h

in

m3/h

in

m3/h

in

m3/h

cm

m2

cm

cm

1

3/3

2/11

7/4

1

4/3

1

9/2

70

2/0

150

50

ABS-50

2

7/4

2

5/5

2

8/4

2

2/4

80

28/0

150

60

ABS-60

2/21

3/7

2/21

6/8

2/21

6/7

2/21

6/5

80

44/0

150

75

ABS-70

2/21

10

2/21

4/12

2/21

9/10

2/21

3/9

105

64/0

180

90

ABS-90

3

14

3

9/16

3

8/14

3

7/12

105

87/0

180

105

ABS-100

4

18

4

1/23

4

4/19

4

6/16

105

13/1

180

120

ABS-120

4

23

4

0/28

4

5/24

4

0/21

105

43/1

180

135

ABS-130

4

39

4

6/34

4

3/20

4

9/25

105

77/1

180

150

ABS-150

6

42

6

8/49

6

6/43

6

3/37

105

55/2

180

180

ABS-180

6

57

6

8/67

6

3/59

6

8/50

105

46/3

230

210

ABS-200

8

71

8

8/84

8

2/74

8

6/63

110

34/4

220

235

ABS-250

8

94

8

112

8

0/98

8

0/84

110

73/5

220

270

ABS-270

8

108

8

129

8

113

8

0/96

110

6/6

220

290

ABS-300

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

نشانی شرکت ابنیه پایدار سبز
تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم
تلفن شرکت ابنیه پایدار سبز
22261233
26423930
26709130
شماره فکس شرکت ابنیه پایدار سبز
22264993
26423668

توییتر لینکداین اینستاگرام