API

 

سیستم API در واقع یک جداکننده ی روغن از آب می باشد که تحت استانداردهای API طراحی شده باشد.این سیستم بطور وسیعی در تصفیه خانه ها و بسیاری ازواحدهای صنعتی مورد استفاده قرارمی گیرد. برای طراحی مخازن دایره ای و مستطیلی استانداردهایی وجود دارد ولی در عمل واحدهای مستطیل شکل سازگاری بیشتری داشته و به میزان وسیعتری به کار می روند. اغلب واحدها بنا به دلایل متعددی به طور محافظه کارانه طراحی می شوند.

در این واحدها علاوه بر حذف روغن و چربی، ذرات جامدی نظیر پیچ و مهره، ورقه های پلاستیکی، قطعات بزرگتر فلزی و غیره که غالبا در فاضلابروها ملاحظه می شوند به وسیله ی جداکننده ها حذف می شوند. درنتیجه در این نوع جداکننده ها به لجن روبهای قویتری نیاز خواهیم داشت.

طراحی انواع مختلف جداکننده های آب – روغن بر اساس اختلاف دانسیته استوار می باشد. قابلیت و توانایی جداکننده در بهبود بخشیدن به عملکرد جداسازی روغن از پساب تابع عوامل متعددی می باشد که عبارتند از:

-          نوع و حالت روغن و چربی در جریان پساب

-          خواص جریان حاصل

-          طراحی و اندازه ی واحد

-          زمان ماند پساب

رابطه ی اصلی حذف روغن در این گونه واحدها همانند واحدهای ته نشینی بوده و به قرار زیر می باشد:

 Vr=g/18*(ρw-ρο)/μ*d

در این فرمول:

Vr= سرعت صعود ( برحسب Cm/Sec )

wρ= دانسیته ی آب

oρ = دانسیته ی روغن

µ= ویسکوزیته ی دینامیکی یا مطلق آب

d= قطر ذرات ( برحسب cm)

g= ثابت ثقل (918)

این رابطه برای همه جداکننده های ثقلی روغن از آب بکار می رود.همانند ته نشینی فرمول بر مبنای قانون استوکس (Stokes Law)    استوار بوده و برای اعداد رینولدز کمتر از یک صادق است. همچنین باید توجه داشت که این فرمول فقط برای آزاد روغن می تواند به کار رود و برای روغن های امولسیونی قابل استفاده نمی باشد.

جداکننده های نوع API  و CPI برای حذف و کاهش روغن های امولسیون طراحی نمی شوند بلکه فقط برای روغن های آزاد مورد استفاده قرار می گیرند.

اندازه استاندارد قطرذرات روغن برای حذف روغن 150 میکرون می باشد.

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

 تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم
 تلفن: 22261233-26423930-26709130
 فکس:22264993-26423668

توییتر لینکداین اینستاگرام