شما اینجا هستید: برگ نخستتصفیه فاضلابUSBF

USBF

 اين فرآيند يك سيستم لجن فعال متعارفاست كه با يك منطقه آنوکسيک و يك كيك لجن با جريان رو به بالا تركيب شده و در يك بيوراكتور يكپارچه گردهم آمده است . سيستم پي‌درپي و مدولار USBF ، به طور ويژه فضاي كمتري را اشغال نموده و اجزاي متحرك بسيار كمتري دارد . نتيجه امر، يك سيستم كارآمد تصفيه فاضلاب مي‌باشد كه هزينه نگهداري و راهبري بسيار پاييني دارد . تكنولوژي USBF ماهيتاً محدوديت ظرفيت نداشته و در محدودة گسترده‌اي از كاربردها ، قابل‌استفاده‌مي‌باشد .

کاربرد USBF

- حذف مواد با پايه كربن

- حذف BOD و نيتريفيكاسيون

- حذف BOD ، نيتريفيكاسيون و دينيتريفيكاسيون

- حذف BOD ، نيتريفيكاسيون / دينيتريفيكاسيون و حذف فسفر

مزاياي راكتو ر USBF:

-كاهش هزينه سرانه تصفيه

-كاهش هزينه‌هاي راهبري و نگهداري

-كاهش مواد مغذي

- لجن مازاد كمتر و تثبيت شده‌تر

- بي بو بودن فرآيند

- انعطاف هيدروليكي

- طراحي مدولار و قابل انعطاف

- آبگيري آسانتر از لجن

- قابل اعتمادبودن و اعتبار فرآيند

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

 تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم
 تلفن: 22261233-26423930-26709130
 فکس:22264993-26423668