شما اینجا هستید: برگ نخستاستانداردهای آب و فاضلاب
استانداردهای آب و فاضلاب
استانداردهای آب و فاضلاب1- دانلود استاندارد های آب آشامیدنی - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی  ( شماره استاندارد1053)
2- دانلود استاندارد آب آشامیدنی - ویژگی های میکروبیولوژی  ( شماره استاندارد 1011)
3-دانلود استاندارد کیفیت آب آشامیدنی به زبان انگلیسی
WHO Guidelines for Drinking-water Quality
(سازمان جهانی سلامتی)

4-استاندارد کیفیت آبهای ایران
به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و ماده 188 قانون برنامه پنجم
سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی، دفتر آب و خاک، بهمن ماه 1392

5-راهنمای محاسبه شاخص کیفیت منابع آب ایران
به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه
سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی، دفتر آب و خاک، بهمن ماه 13921- دانلود استاندارد های آب آشامیدنی - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی  ( شماره استاندارد1053)
2- دانلود استاندارد آب آشامیدنی - ویژگی های میکروبیولوژی  ( شماره استاندارد 1011)
3-دانلود استاندارد آب آشامیدنی و توصیه های سلامتی به زبان انگلیسی
4-دانلود استاندارد کیفیت آب آشامیدنی به زبان انگلیسی
WHO Guidelines for Drinking-water Quality
(سازمان جهانی سلامتی)

5-استاندارد کیفیت آبهای ایران
به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و ماده 188 قانون برنامه پنجم
سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی، دفتر آب و خاک، بهمن ماه 1392

6-راهنمای محاسبه شاخص کیفیت منابع آب ایران
به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه
سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی، دفتر آب و خاک، بهمن ماه
1392

 

سایر تجهیزات تصفیه فاضلاب

سایر مواد شیمیایی موجود

شرکت ابنیه پایدار سبز

 تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری،کوچه دوم، پلاک 35، واحد 4 - طبقه دوم
 تلفن: 22261233-26423930-26709130
 فکس:22264993-26423668

توییتر لینکداین اینستاگرام